Ohlášky 20. 12. 2020

Čtení: Jan 1,1-5Sbírka:  
Text:Jan 1,5Účast:  
Písně: 420,404, 264VP:  
Kazatel:Hana Ducho  

Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě dnešní Vánoční slavnosti, zejména Haně Benešové za její napsání a režii a Milovi Ducho za pořízení a sestříhání záznamu.

Děkujeme Kosteleckým za vánoční stromeček.

Vánoční balíčky – doplní Hana Capoušková

Podle aktuálních opatření se nás může na bohoslužby scházet 40, proto se budou konat na Štědrý den a Boží hod dvoje bohoslužby. Prosíme, hlaste se buď na stránkách přes formulář, telefon nebo email, abychom věděli kolik se nás sejde. Bohoslužby na Štědrý den se budou konat od 14:30 a od 16 hodin, na Boží hod vánoční od 9 a od 10:30.  

Do domečku můžete přispívat na sbírku podpory práce ve sboru v Lozicích a na sbírku kmotrovství pro Jaroslavu Žuň.

Tento příspěvek napsal/a dne 21.12.2020 v rubrice Ohlášky.