Ohlášky – 20.12.2009

Čtení: Lk 1,39-45 | Text: Fp 4,4-7 | Písně: 264; 259; 281; 618; 277 | Kazatel: Daniel  Ženatý | Účast: 96/12 | Sbírka: 2.701,-Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešní slavnosti.

Táně Kusteinové a Pavlíně Šíblové za scénář a režii hry. Je to náročná práce, děkujeme a těšíme se za rok.

Mnoho z Vás se podílelo na přípravě Vánoc v našem sboru. Děkujeme bratru Kosteleckému za vánoční strom, Ireně Kabelové za perníčky, jak pro bohoslužby v Domě pro seniory, tak pro vánoční strom,

Pavlu Quesinerovi za obsluhu zesilovacího zařízení, mládeži za ustrojení stromu.

Děkujeme vám kdo jste svým finančním darem přispěli na vánoční slavnost. Děti dostaly keramické kachle z chráněných dílen z Neratova v Orlických horách, bonbony a jablko – jablka jsou umytá- můžete je bez obav hned po bohoslužbách sníst.

Nyní po bohoslužbách se sejdou zpěváci k nácviku písně na 25. prosince.

Jsme též zváni naposledy na bazar na faru, abychom vyprodali všechno, co ještě zbývá. K dnešku je jsme na bazaru získali 25.000 Kč, výtěžek je určen na úpravu sborové místnosti. Čím více toho tedy koupíme, tím více přispějeme na úpravu sborové místnosti.

Bohoslužby na Štědrý den se konají v 16 hodin.

V pátek 25. prosince na Hod Boží vánoční v 9 hodin, bude vysluhována svatá večeře Páně.

Při těchto bohoslužbách také vykonáme celocírkevní sbírku věnovanou studentům teologie, kteří se připravují ke službě v naší církvi.

Příští neděli 27.12. budou bohoslužby v 9 hodin, vykoná je bratr Filip Ženatý, student Evangelické teologické fakulty University Karlovy v Praze, nyní studující v Nizozemí.

Vzadu v kostele je možné nakoupit různé knihy, např. Evang kalendář a Na každý den, Biblické příběhy s hlavolamy, knihy od Jiřiny Šiklové a posledních 8 ks knihy našeho bratra faráře Přeji pěkný den. Jsou to poslední kusy, v Kalichu je kniha již vyprodána.

Vy, kdo odebíráte Kj a ČB budete mít nejbližší době v deskách lísteček, zda si přejete zachovat předplatné v roce 2010.

A vy, kteří církevní tisk neodebíráte se můžete přihlásit u Pavly Queisnerové.

Pokud církevní tisk neznáte, můžete si vzít na přečtení starší čísla.

Děkujeme všem, kdo jste připravili balíčky do věznice. Pokud vše dobře dopadne, bude jich z pardubických církví a několika sborů naší církve ze seniorátu přes 400. Loni jich bylo 363. Předání balíčků proběhne ve středu 23.12. ještě jsou dvě místa volná, kdo byste se chtěli účastnit, přihlaste se po bohoslužbách u bratra faráře.

V minulém týdnu jsme s vděčností a poděkováním přijali na potřeby sboru dar 1000,-

Prosíme ochotné sestry a bratry, aby se hlásili na službu na přípravu kávy a čaje po bohoslužbách. Děkujeme těm, kdo vše připraví a uklidí. Není to samozřejmost, prosíme, napište se na tuto službu. Je to i ohleduplné vůči těm, kdo kávu a čaj připravují často.

Zapisujete se na nástěnce vzadu v kostele vpravo dole.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny – domácí i příchozí – na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.12.2009 v rubrice Ohlášky.