Ohlášky – 20.11.2011

Čtení: Iz 53,1-6  |  Text: Mt 8,14-17  |  Písně: 158; 103; 252; 327; 612; 487  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.505,-  |  Účast: 81/6

 

 

Děkujeme bratru vikáři Františku Plecháčkovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách. Bratru faráři Ženatému končí dnes dovolená.

Dnešní sbírka je určena na Jubilejní toleranční dar. To je fond, který v naší církvi vznikl ve 30. letech minulého století. Z něj si sbory mohou bezúročně zpravidla na pět let půjčit peníze na stavební opravy. V loňském roce z něj bylo 18 sborům zapůjčeno přes 4 miliony Kč.

V úterý ve 14 hodin bude na faře Kavárnička.

Biblická hodina pro děti bude ve středu od 16.30 hodin, biblická pro dospělé bude ve čtvrtek v 17 hodin.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

V sobotu od 9ti hodin bude mít na faře zkoušku Seniorátní pěvecký sbor.

Rovněž v sobotu v 17 hodin se bude na faře připravovat adventní bazar. Kdo chcete pommoci s přípravou, přijďte na faru v sobotu v 17 hodin. Děkujeme.

Příští neděle je první nedělí adventní. Budeme mít bohoslužby s vysluhováním večeře Páně.

Po bohoslužbách příští neděli bude zahájen adventní bazar. Výrobky do bazaru můžete nosit tento týden do kanceláře Pavle Queisnerové nebo je doneste v sobotu od 17 hodin na faru.

Součástí bazaru bude rovněž prodej Fair Trade zboží

Příští neděli v 19,30 se koná na faře schůzka střední generace

Jedno oznámení v předstihu- v neděli 4.12. 2011 v 17 hodin- tedy přespříští neděli pořádá rodina Rosových v našem kostele ADVENTNÍ KONCERT,. účinkují Radka Piskačová – varhany, Hana Medková – soprán, Daria Rosová – flétna, Hana Sedmáková – flétna. Přijdďte v neděli večer do našeho kostela na pěkný koncert. Vstupné dobrovolné.

 

Příležitostný pěvecký sbor se sejde k nácviku písní na faře u harmonia.

 

Evangelický kalendář, příručku Na každý den a nástěnný kalendář na rok 2012 si můžete zakoupit po bohoslužbách zde vpředu v kostele u Aničky Růžičkové.

 

Nakupili jsme dětské knížky, podívejte se na ně vzadu v kostele- vánoce se blíží, vhodných knih není nikdy dost.

 

Na nástěnce je nabídka zboží ze střediska Diakonie v Soběslavi- objadnávejte na přilořený papír.

 

Každý rok touto dobou konáme sbírku pro malý, ale rozvíjející se a živý sbor v Lozicích. I letos můžeme své dary odevzdávat do konce listopadu do pokladničky ve tvaru domečku vzadu v kostele. Je to dobrá možnost vyjádřit svou vděčnost za to, že se nám daří dobře.

Prosíme, přihlašujte se na službu vaření kávy, 1. čtení při bohoslužbách a přípravu květin v kostele. Neostýchejte se a zapojte se také do této služby, budete z toho mít radost! Děkujeme všem, kteří se do této služby přihlásili a pomáhají.

Vítáme v našem kostele všechny hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor na faru.

Dnes je 3. neděle v měsíci, na faře je možno zakoupit Fair trade zboží- kávu, čaj, čokoládu. A ode dneška také výrobky z kůže, šály, proutěné zboží. Takový malý závdavek na adventní bazar. Káva a čaj bude dnes fair trade.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.11.2011 v rubrice Ohlášky.