Ohlášky 20. 10. 2019

Čtení:  Mk 10, 13 – 16 Sbírka:   
Text:  Nu 6, 22 – 27 Účast:   
Písně:  177, 65, 438, 443, 486, 68 VP:   
Kazatel:  Jana Potočková    

Děkujeme Janě Potočkové za dnešní službu při bohoslužbách. Jana je dcerou bratra faráře Jiřího Doležala. Vyrůstala zde ve sboru, byla tady konfirmována a před 30 lety ordinována k farářské službě. Jsme rádi, že tu je s námi. 

Sbírka minulou neděli určená pro sociální a charitativní pomoc vynesla 5231,-. Děkujeme

Sbírka příští neděli je celocírkevní a je určená na jubilejní toleranční dar.

Tento víkend je staršovstvo na výjezdním zasedání v Daňkovicích. Na programu bylo především další směřování našeho sboru, vize sboru a strategie pro samofinancování. Pobyt zakončují společnými bohoslužbami spolu s bratry a sestrami z Daňkovic.

V týdnu zemřel bratr farář Jan Široký. Rozloučení bude ve středu 23.října od 15 hodin v evangelickém kostele v Sázavě. Parte visí na nástěnce. Jeho druhou manželkou byla Míla Rychetská, která v našem sboru pracovala jako sborová sestra v letech 1978 až 1984.  Jejich působištěm byl sbor v Sázavě.

V týdnu nás čekají tato setkání:

  • v úterý 22.10. ve 14 hodin – odpolední biblická hodina,
  • ve čtvrtek 24.10. – v 15 hodin bohoslužby v domově pro seniory u Kostelíčka, v 16 hodin konfirmační příprava a od 18 hodin biblická hodina s bratrem farářem Jiřím Doležalem;
  • v pátek 25.10. v 15.00 biblická hodina pro děti.

Příští neděli se bude konat křest, o který požádali rodiče Natálie Petrdlíkové.

Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku Československé republiky 28. října pořádá Modlitbu za domov. Letos je mottem – „Patříme k sobě!“ Informace visí na nástěnce.

Během měsíce října vyhlašujeme sbírku na kmotrovství pro Jaroslavu Žuň, své dary, prosím, dávejte buď do domečku, proti dokladu Janě Plchové nebo posílejte na sborový účet. Děkujeme. Informace o Jaroslavě si můžete přečíst na nástěnce.

V neděli 3.11. se po bohoslužbách uskuteční malý kurz pro čtenáře z Bible při bohoslužbách. Pokud byste se chtěli zapojit, jste srdečně zváni, neboť hledáme další ochotné pomocníky. Bližší informace naleznete na nástěnce.

Přišel nástěnný kalendář ČCE s fotografiemi z našich sborů na rok 2020. Prohlédnout si ho můžete vzadu v kostele. Kdo byste si kalendář chtěli objednat, pište se, prosím, na papír na nástěnce.

Hledáme dobrovolníky, kteří by pomáhali zajistit přípravu a chod bohoslužeb v domovech pro seniory. Jedná se hlavně o doprovod obyvatel na bohoslužby. Je to moc důležitá služba. Prosíme, abyste o tom vážně uvažovali a vypomohli. Zájemci, hlaste se u s. Jany Plchové.  

Rádi bychom vás upozornili, že se příští neděli mění čas. Posune se o hodinu zpět.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.  

Tento příspěvek napsal/a dne 22.10.2019 v rubrice Ohlášky.