Ohlášky – 20.10.2013

Čtení: Tt 3,1-7  |  Text: Ex 20,1-3  |  Písně: 604, 66, 680, 191, 635, 419  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1.322,-  |  Účast:72/1

 

Sbírka minulou neděli na sociální a charitativní činnost naší církve vynesla v našem sboru 7 346,- Kč.

 

Příští neděle 27. října je slavena jako Den reformace. Na tuto neděli vyhlásila naše církev celocírkevní sbírku na Jubilejní toleranční dar.

Tento fond slouží k poskytování bezúročných půjček sborům a zařízením naší církve k zajištění naléhavých stavebních a často i záchranných prací na kostelech, modlitebnách i farách a ostatních objektech sloužících k provozu naší církve, rozptýlené nejen po naší zemi, ale i v českých sborech v zahraničí – ve východní Evropě. Další podrobnosti o této sbírce si přečtěte na nástěnce vzadu v kostele.

 

Příští neděli se bude konat křest bratra Daniela Suchého.

Připomínáme také, že se v noci ze soboty na neděli bude měnit čas.

 

Bratr farář Daniel Ženatý slouží dnes v Bad Herrenalb nedaleko Stuttgartu na Synodu Porýnské církve.

 

Ve čtvrtek se sešlo staršovstvo na mimořádné schůzi. Zabývali jsme se materiály zaslanými ze synodní rady o přechodu na samofinancování naší církve. Zamýšleli jsme se nad otázkami podle manuálu pro rozhovor o budoucnosti sboru. Církev pořádá v současné době dva semináře na toto téma 26. 10. v Olomouci a 2. listopadu v Praze, kterého se členové staršovstva zúčastní. Rozhovor na toto téma ve sboru chystáme na neděli 10. listopadu po bohoslužbách.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

 

Ve středu ve 14,30 hodin je biblická hodina pro děti.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině, sloužit bude br. farář Jiří Doležal.

V 18:00 hod. se koná biblická hodina pro dospělé.

 

V pátek se konfirmační cvičení tentokrát nekoná.

V  18 hodin se sejde mládež.

 

Setkání střední generace se příští neděli nekoná, protože v pondělí je státní svátek.

 

Přišla nám pozvánka na instalaci bratra jáhna Dušana Ehmiga, která se bude konat ve Dvakačovicích v neděli 3.11. od 14:30.

 

 

Výzva rukodělného kruhu

Rádi bychom opět otevřeli v adventu dobročinný bazar. Během listopadu budeme shromažďovat přinesené věci a poprvé se bazar otevře na první adventní neděli 1. prosince. Přispějte prosím podle svých možností.

Škála věcí, které můžete nabídnout, je pestrá: něco uplést, ušít, uháčkovat, vyšít. Vyrobit z papíru, textilu, keramiky, dřeva, jiných materiálů. Přinést zpracované plody přírody z vlastních zdrojů: med, marmeládu, sušené houby, křížaly, domácí nudle, ovocné šťávy, nebo něco pečeného: perníčky, vánočku.

Těšíme se na bohatou nabídku pro adventní bazar 2013!

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji.

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 20.10.2013 v rubrice Ohlášky.