Ohlášky 20. 1. 2019

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně: VP:
Kazatel: Pavel Hanych

 

Děkujeme Pavlu Hanychovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Pavel Hanych

v současné době působí na ústředí Diakonie ČCE v Praze.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

  • zítra v pondělí v 18 hodin budou v rámci Týdne za jednotu křesťanů ekumenické bohoslužby v kostele u sv. Jana, kázat bude Karel Vasilek z Církve adventistů sedmého dne
  • v úterý ve 14.00 je odpolední biblická hodina, kterou vede sestra Naděje Mandysová
  • ve středu 23. ledna v 19 hodin se sejde staršovstvo k supervizi
  • ve čtvrtek
    • v 15 hodin bohoslužby v DPS na Dubině
    • a v 18 hodin budou zde v kostele druhé ekumenické bohoslužby, které povede jáhen Michal Branda. Kázáním poslouží Antonín Forbelský z Římskokatolické církve.

I dnes připomínáme změny v bohoslužebném pořádku, které jsou zavedeny od nového roku:

  1. Farář na začátku bohoslužeb nebude přicházet od hlavního vchodu, ale zde z kanceláře spolu s presbyterem, kde mají společnou modlitbu před bohoslužbami.
  2. Vstupní píseň (1. sloka) bude vybíraná na několik nedělí stejná – vždy podle období církevního roku. Vyjde to zhruba na měsíc.

Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2018 pište se vzadu na nástěnce na papír, ti, kdo se zapsali minulý týden, si mohou potvrzení vyzvednout u Pavly Queisnerové.

Ve čtvrtek od 7.00 hodin se bude vařit na faře polévka pro bezdomovce. Pomocníci, hlaste se u Pavla Capouška.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 25.01.2019 v rubrice Ohlášky.