Ohlášky 2. 9. 2018

Čtení: Gen 1,1-2,3 Sbírka:
Text: Gen 1,1-2 Účast:
Písně: 178(1), 638, 631, 623, 671, 636
Kazatel: Hana Ducho

Od 1. září začala působit Hana Ducho jako farářka našeho sboru, zatím na půl úvazku. Vítáme ji ve sboru, stejně tak manžela Miloše a syny Eliáše a Václava. Přejeme jim, aby se jim v Pardubicích i ve sboru líbilo a našli zde domov. Slavnostní instalace proběhne v neděli 14. října od 15 hodin. Dnešní sbírka je celocírkevní, je určena na školy Evangelické akademie. Plakátek je vyvěšen na nástěnce.

Včera začal v Chotěboři podzimní pobyt seniorů, kterého se účastní kolem 50 sester a bratří. Pobyt zajišťují členové našeho sboru včetně služeb v místě, jako jsou třeba zdravotníci či pomocníci v kuchyni.

Ve středu došlo k předání sboru a sešlo se k mimořádné schůzi staršovstvo. Rozloučili jsme se s naší administrátorkou a přivítali mezi sebe sestru Ducho. Projednala se příprava na akce, které proběhnou v Pardubicích, zejména oslavy 100 let naší církve. V rámci těchto oslav náš sbor zabezpečuje vaření jídel pro děti na faře v pátek 28. a v sobotu 29. září. Dále je třeba zajistit během tohoto času čistotu toalet. Krájení 15 bochníků chleba na VP zajišťuji já, pomocníci se hlaste u mne nebo se pište na seznam. Pokud budete mít chuť něco upéct, budeme velice rádi. Kontaktní osobou je Kristýna Sobotková. Vzadu na skle místnosti pro děti jsou vylepeny seznamy. Hlaste se v hojném počtu, práce bude dost. Děkujeme. Program oslav je k dispozici na letácích vzadu v kostele.

V týdnu se začnou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

  • Ve středu v 9.30 setkání maminek s dětmi na faře
  • Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině
  • Biblická hodina se začne pořádat až od 13. září

V sobotu 15. září od 9.30 proběhne v Horním Jelení slavnostní odhalení pamětního kamene v místě původního hřbitova, kam byli pohřbíváni evangelíci, tehdy helvétské konfese, do roku 1910. Jsou osobně pozváni i dohledaní žijící potomci zde pohřbených. Akce je organizována společně s městem a všechny vás zveme k hojné účasti, ať jsme vidět i slyšet, budou se i zpívat písně z Evangelického zpěvníku s naším hudebním doprovodem. Pište se na seznam vzadu v kostele.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře. Slovo HD – připomenutí služeb po prázdninách, 1. čtení.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.09.2018 v rubrice Ohlášky.