Ohlášky 2. 8. 2020

Čtení:  Lk 11, 29 – 32 Sbírka:   
Text:  Jonáš 4 Účast:   
Písně:  138, 118, 158, 554, 629, 579 VP:   
Kazatel: Petr Vacíř    

Děkujeme Petru Vacířovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Pan Vacíř je absolventem kurzu pro výpomocné kazatele v Praze. Přejeme hodně Božího požehnání do další služby.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond.  Od sester Olgy Kabelové a Naděje Mandysové jsme obdrželi dar 10 000 Kč na potřeby sboru. Děkujeme.     

V neděli 26. července zemřel bratr farář Jaroslav Nečas, který v letech 1984 – 1998 působil v pardubickém sboru. Rozloučení se bude konat ve středu 5. srpna ve 13 hodin v kostele v České Třebové. Parte je na nástěnce. Pán Bůh ať potěší a posílí všechny zarmoucené. Vzadu v kostele se můžete podepsat na kondolenční listinu.

Ve čtvrtek se od 15.30 hod. budou konat bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.   

Ve čtvrtek 6. 8. začíná dětský letní tábor ve Veselí a potrvá do soboty 15. 8. Přejeme všem, aby se pobyt vydařil. Tábora se zúčastní i s. f. Hana Ducho, kterou v případě potřeby zastoupí s. f. Anna Lavická z Chrudimi.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni na faru k posezení při kávě nebo čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.08.2020 v rubrice Ohlášky.