Ohlášky 2. 7. 2017

Čtení: Sbírka: 3.645,-
Text: Účast: 45/8
Písně:
Kazatel: Jan Lavický

Děkujeme Janu Lavickému za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Ve čtvrtek 6. července v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

V sobotu 8. července ve 13 hodin se v kostele koná svatební shromáždění. Oddáni budou Barbora Plchová a Ondřej Bílek.

V termínu 16. až 21. července se koná brigáda mládeže v Lozicích.

V srpnu od 11. do 20. proběhne tábor pro děti v Horních Dubenkách, nakonec je přihlášeno 16 dětí.

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy zaslala do sborů toto oznámení:

„Evangelická teologická fakulta prodloužila podávání přihlášek ke studiu až do konce července 2017. V následujícím akademickém roce se otevírají všechny tři bakalářské obory:

–           evangelická teologie

–          pastorační a sociální práce

–          teologie křesťanských tradic.

Fakulta nabízí (nejen) budoucím kazatelům a kazatelkám kvalitní vzdělání pro jejich budoucí povolání. Bližší informace najdete na www stránkách fakulty.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.07.2017 v rubrice Ohlášky.