Ohlášky – 2.6.2013

Čtení: Lk 14,15-24  |  Text: Lk 14,15-24  |  Písně: 163, 65, 422, č. 14 ze Svítá, 627, 510  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1.522,-  |  Účast: 90/9

 

Od čtvrtka do neděle se konalo 3. zasedání 33. synodu naší církve. Jednání probíhalo v prostorách Emauzského kláštera. Z našeho sboru se jednání zúčastnili br. farář Ženatý jako člen synodní rady a br. Milan Chyba jako seniorátní kurátor.

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

Ještě dnes můžete odevzdat svůj dar na sbírku Jeronýmovy jednoty do „pokladničky“ vzadu v kostele, případně Pavle Queisnerové, proti dokladu. Sbírka zatím činí 11. tisíc korun. Minulý rok se v našem sboru na tento účel vybralo 17. tisíc.

Za všechny dary děkujeme.

 

Dnes odpoledne ve 14 hodin bude na faře zkouška seniorátního pěveckého sboru.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

 

Ve čtvrtek od 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině

a v 18 hodin biblická pro dospělé.

Po biblické hodině, v 19.15 hodin bude na faře informativní schůzka pro účastníky sborové dovolené v Beskydech.

V pátek se v 18 hodin sejde mládež.

 

V sobotu 8.6. se od 9:00 koná v Lozicích setkání kurátorů.

 

Za týden, ve čtvrtek 13. června, se v 9.30 sejdou na faře maminky s dětmi a odpoledne od 17.30 hodin bude tradiční sborové odpoledne na farské zahradě.

Z květnové sborové zásilky synodní rady zvláště upozorňujeme na kurz Pečuj doma, který pořádá Diakonie o sobotách mezi 8. a 29. červnem pro ty kteří pečují doma o své staré nebo nemocné. Bližší informace jsou na nástěnce vzadu v kostele.

 

U příležitosti 400 let vydání Bible kralické jsou na víkend 13-15 září v Kralicích organizovány přednášky, výstavy, divadelní představení, program pro děti, různé dílny.

Na sobotu 14. září chystáme do Kralic sborový zájezd. Zájemci, pište se vzadu na nástěnce na připravený list. Letáček s programem je k vyzvednutí vzadu v kostele

 

 

 

 

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru a farskou zahradu na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.06.2013 v rubrice Ohlášky.