Ohlášky – 2.5.2010

Čtení: Iz 12,1-6 | Text: Mt 25,31-46 | Písně: 549; 98; 219; 621; 406 ; 419 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: | Sbírka: 2.773,-

 • Sbírka při dnešních bohoslužbách bude věnována na stavební fond našeho sboru.
 • Po celý měsíc květen bude probíhat sbírka Jeronymovy jednoty.
 • Své dary můžete odevzdávat vzadu v kostele do označené pokladničky, či proti potvrzení PQ.
 • Tato sbírka je celocírkevní a je určena na stavební práce ve sborech.
 • Sbory mohou žádat o půjčky, dary na stavební akce, na které se jim nedostává financí
 • My jsme před 5- ti lety obdrželi půjčku 200.000,- na úpravu bytu před příchodem faráře.
 • 1. splátka půjčky- 40.000,- v roce 2005 byla převedena jako dar a splácet jsme nemuseli.
 • Letos splatíme poslední splátku půjčky 40.000,-
 • Mysleme na sbory, které budou také finanční pomoc potřebovat.
 • Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.
 • Ve středu v 19 hodin se opět koná příprava na křest dvou dospělých. Pokřtěni budou na svatodušní neděli 23.května.
 • Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka.
 • Poslouží sestra farářka Mirjam Doležalová.
 • Ve čtvrtek v 17 hodin se koná biblická hodina na faře, pokračujeme ve výkladu 1.ep.Petrovy.
 • V pátek se sejde mládež v 18 hodin.
 • V sobotu od 9 hodin se koná v našem sboru zkouška seniorátního pěveckého sboru.
 • Příští neděli při bohoslužbách poslouží bratr farář Jiří Doležal.
 • Sborový autobusový výlet se blíží. Uskuteční se v sobotu 15. května, odjezd je v 8 hodin od kostela, návrat plánujeme kolem 18 hodiny. Pojedeme po trase Javorníce-Kunvald-Letohrad. Několik posledních volných míst v autobuse je k dispozici, dnes je poslední možnost se přihlásit.
 • Předchozí 2 neděle jsme konali sbírku na práci s dětmi a mládeží, vynesla 1.670,- všem dárcům děkujeme!
 • U příležitosti křtu Matěje Fajfra jsme obdrželi dar 1.000,-
 • Manželé – Rejškovi u příležitosti požehnání sňatku věnovali dar 500,-

Děkujeme.
Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na faru a na zahradu na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.05.2010 v rubrice Ohlášky.