Ohlášky 2.4.2017

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Martin Kocanda | Sbírka: 2 456 Kč  | Účast:74/13

Děkujeme Martinu Kocandovi  za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

V sobotu měly děti program na faře – nevidomý Dominik Rumpík se svým psem dětem vyprávěl a předvedl, jak se chovat k nevidomým, děti si mnoho věcí samy vyzkoušely. Po obědě děti byly v Holicích a navštívily Muzeum Emila Holuba. Dětí bylo celkem 12- asi nejvíc, co se jich kdy sešlo.

Děkujeme všem Vám, kteří jste tento víkend pro děti připravili a starali se o ně.

Po bohoslužbách jsou pro přihlášené na faře závody autodráh o cenu San Farina.

Je přihlášeno 17 malých závodníků.

Při sborovém shromáždění minulou neděli bylo zvoleno nové staršovstvo na šestileté funkční období. Byli zvoleni tyto sestry a bratři – podle abecedy – Ladislav Beneš, Naďa Bierschenková – za kazatelskou stanici Horní Jelení, Hana Capoušková, Jiří Haüszler, Milan Chyba, Valentýn Jančík, Vlastimil Janouch, Pavlína Junová, Miriam Kalhousová, Pavel Queisner, Kristýna Sobotková, Miroslav Špaček, David Tomáš a Tomáš Voltr. Za náhradníky byli zvoleni: Eva Marková, Mirek Hrachovina a Martin Kocanda.

První schůze staršovstva bude ve čtvrtek 6. dubna, po biblické hodině  v 19.10.

Schůze bude společná i pro bývalé členy staršovstva – pro předání informací a zkušeností.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

  • ve středu 5. dubna v 10.30 se na faře sejdou maminky s dětmi
  • ve čtvrtek v 15.30 budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

V úterý 4. dubna od 7 hodin se bude vařit na faře poslední polévka pro bezdomovce v tomto období. Pomocníci ať se přihlásí u Pavla Capouška.

a od 9 hodin se na faře sejdou kazatelé z ekumeny na společném setkání, při kterém se bude hovořit na téma „smrt, pohřeb“. Je to vzájemné sdělování zkušeností a poznatků ze sborové práce.

V sobotu 8. dubna od 9.00 bude na faře zkouška Seniorátního pěveckého sboru.  Na faře (v pracovně) se sejdou na semináři také absolventi kurzu pro vzdělávání laiků, kteří se připravují na zkoušky pro  výpomocné kazatele.

V neděli 9. dubna v 17 hodin – zde v kostele –  bude mít přednášku dr. Ladislav Beneš k 500. výročí reformace –  s názvem –  Svoboda, spravedlnost a víra.  Všichni jsme zváni. 

Do neděle 16. dubna se můžete přihlašovat na sborový víkendový pobyt pro všechny generace v Evangelickém středisku v Chotěboři ve dnech 6. – 8. května. Pište se na žlutý papír na skle místnosti pro děti.  Cena pobytu je pro dospělého 750 Kč a pro dítě od 3 let 350 Kč.

Na Letní tábor pro děti v Horních Dubenkách od 11. do 20. srpna je zatím přihlášeno 11 dětí.  Aby se tábor mohl konat, je třeba mít alespoň 15 dětí.  Přihlaste svoje děti nebo vnuky, ať tábor může být.

Ze sboru v Bukovce jsme obdrželi pozvání na Velikonoční koncert, který se bude konat v sobotu 8. dubna v 17 hodin v kostele v Bukovce. Vystoupí umělci z Národního divadla v Praze. Plakát je na  nástěnce.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Při kávě a čaji se dnes budou prodávat také párky v rohlíku a výtěžek z prodeje bude věnován na potřeby sboru. Doporučená cena jednoho párku v rohlíku je 10 Kč.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.04.2017 v rubrice Ohlášky.