Ohlášky – 2.3.2014

Čtení a text: Mt 8,23-27  |  Písně: 118, 66, 673, 200, 671, 421  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.225,-  |  Účast: 81/9

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

Po bohoslužbách budeme mít zde v kostele neformální besedu. Bratr Martin Kocanda nám poví některé informace k novému občanskému zákoníku.

Po bohoslužbách bude krátká přestávka, při které si můžete dát kávu nebo čaj a začneme v 10.10….

 

Bratr farář Ženatý dnes slouží v Šumperku.

 

V týdnu budou obvyklá shromáždění, upozorňujeme na čtvrteční bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka v 15 hodin a v 19.30 se sejde – po biblické hodině – rukodělný kruh.

 

V pátek 7. března v 16 hodin bude na naší faře ekumenické shromáždění Světového dne modliteb. Všichni jsme zváni, i v našem městě se připojujeme k těmto shromážděním, která se v tento den konají po celém světě.

 

Příští neděli 9. března je první postní neděle. Budeme mít shromáždění s vysluhováním svaté večeře Páně.

 

Stále můžete přihlašovat svoje děti nebo vnuky na letní tábor pro děti v Křídlech u Nového Města na Moravě. Hlaste se i jako vedoucí skupin! Mládež, a vůbec všichni, kdo si na to troufáte, i když už mládež nejste. Přihlaste se prosím co nejdřív, abychom věděli, s kým můžeme počítat.

 

I dnes můžete přispět na sbírku na pomoc indickému páru studentů univerzity – na předporodní zdravotní péči. Kdo se svobodně a dobrovolně rozhodnete přispět, můžete tak učinit ještě tuto neděli do domečku vzadu v kostele. Sbírka minulou neděli vynesla 4 000 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 

I naše církev se zapojila do pomoci Ukrajině:

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci (SHRP) je v kontaktu s luterským sborem Svaté Kateřiny, který sídlí v centru Kyjeva. Tento sbor aktivně pomáhá zraněným lidem z Majdanu, poskytuje ošetření, jídlo, pokrývky. Velmi by uvítali pomoc z naší strany, zejména finanční prostředky na přímou pomoc zraněným a potřebným a také na podporu rodin, jejichž členové zahynuli během střetů nebo byli zraněni. Sbor bude podporovat potřebné rodiny individuálně a adresně.

Synodní rada ČCE vyčlenila z fondu sociální a charitativní pomoci 200 000,- Kč na okamžitou pomoc Ukrajině a vyhlašuje dobrovolnou sbírku. Výtěžek sbírky bude použit na doplnění tohoto fondu, prostředky převyšující zmíněnou částku budou taktéž odeslány luterskému sboru Svaté Kateřiny v Kyjevě.

Dary na tuto sbírku budeme shromažďovat po dvě následující neděle.

 

Příští neděli bude k roznesení sborový dopis, prosíme vyzvedněte si je k roznesení. Děkujeme.

 

Vítáme všechny hosty, a všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu, čaj a na besedu po skončení bohoslužeb.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 02.03.2014 v rubrice Ohlášky.