Ohlášky 2. 2. 2020

Čtení:  1Kor 2, 1 – 16 Sbírka:   
Text:  Mt 5, 13 – 16 Účast:   
Písně:  117, 103, 559, 191, 541, 611 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

Dnes se na faře koná společný oběd – děkujeme Pavlu Capouškovi za uvaření. Kdo byste mohli pomoct při vaření kávy, úklidu, mytí nádobí, prosím, hlaste se u Jany Plchové. Děkujeme

Sbírka minulou neděli, která byla určena na křesťanskou službu vynesla 5825 Kč. Děkujeme.

V pondělí 27.1. ve věku 84 let zemřel Miroslav Sodomka, manžel s. Sodomkové. Pohřeb se konal v sobotu 1.2. zde v kostele. Pán Bůh ať potěší a posílí všechny zarmoucené. 

V týdnu se konají tato shromáždění:

  • ve čtvrtek 6.2. od 15:30 bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině, od 16 hodin konfirmační příprava, od 18 hodin biblická hodina se s.f. Hanou Ducho.
  • v pátek 7.2. od 15 hodin biblická hodina pro děti a od 18 hodin je mimořádná schůze staršovstva

Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2019 se, prosím, pište na papír vzadu na skle. Ti, kteří byli zapsaní, si mohou vyzvednout potvrzení u Jany Plchové.

U Jany Plchové můžete uhradit předplatné Českého bratra nebo můžete částku poslat na sborový účet. Cena předplatného je 350 Kč.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.02.2020 v rubrice Ohlášky.