Ohlášky – 2.2.2014

Čtení: L 5,1-1  |  Text: L 5,1-11  |  Písně: 177, 25, 631, 326, 679, 425  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.694,-  |  Účast: 74/4

 

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru

 

V týdnu se budou konat obvyklá setkání.

Ve čtvrtek pak v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, v 18 hod. biblická hodina a v 19.30 se sejde rukodělný kruh.

 

Výroční sborové shromáždění se bude konat v neděli 23. března po bohoslužbách. Připravujeme sborový dopis.

 

U Pavly Queisnerové je možné si vyzvednout potvrzení o daru církvi.

Odběratele Českého bratra a Kostnických jisker prosíme, aby zaplatili předplatné – 290 Kč. a 481,-

 

První setkání v rámci tříletého kurzu vzdělávání laiků a přípravu na práci ordinovaného presbytera se koná 16.3. 2014 v Pardubicích. Přihlásilo se 6 zájemců .

 

Příští neděli 9. 2. po bohoslužbách budou mít svoji zkoušku zpěvu s nácvikem písní do Genkingen -muži. Prosíme, aby nezapomněli a přišli po bohoslužbách k harmoniu – příští neděli.

 

V pátek 14. února se bude konat v Kulturním domě Dubina Seniorátní ples – tentokrát v duchu 60. let.

Všichni jsme zváni. Plakát se všemi potřebnými informacemi je vzadu na nástěnce.

 

Stále je možné přihlašovat jak děti, tak i pomocníky a vedoucí do letního tábora pro děti v Křídlech u Nového Města na Moravě. Prosíme, pište se vzadu na připravený seznam.

 

Připomínáme – kdo máte připojení na internet, sledujte a čtěte www stránky naší církve www.e-cirkev.cz

a sborové zásilky s informacemi z ústředí církve.

 

Bratr farář Daniel Ženatý je dnes ve sboru v Přelouči.

 

Bratr farář Ženatý nahrává pro rozhlas výklad druhého listu do Korintu. Pořad připravuje Petr Vaďura. Nejprve jej uvede Radio 7, pak česky rozhlas Plzeň.

Jinými slovy, v Pardubicích můžeme poslouchat přes internet, živě nebo z archivu.

Doba vysílání a internetová adresa je na žlutém papíře vzadu na nástěnce a také na nástěnce v sále na faře.

 

Vítáme všechny milé hosty, a všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

František Plecháček – informace z farářského kurzu

Tento příspěvek napsal/a dne 02.02.2014 v rubrice Ohlášky.