Ohlášky 2. 12. 2018

Čtení: Mt 21,1-9 Sbírka:
Text: Ř 13,11-14 Účast:
Písně: 264; 273; 275; 643;702; 276 VP397;398
Kazatel: Hana Ducho

 

Sbírka z dnešní neděle je určena na stavební fond našeho sboru.

Po bohoslužbách je na faře otevřen Dobročinný bazar. Koná se pouze tuto neděli, Výtěžek bazaru je určen na kmotrovství – končícího u našich kmotřenců Maxima a Dáši na Ukrajině a na Tomáše Zbořila. Děkujeme za vaše dary a také za ochotu nakupovat a také  Rukodělnému kruhu za přípravu.

Od pátku byla skupinka dětí z našeho sboru na výletě v  Neratově a okolí, v Orlických horách. Ze včerejška pak nocovaly na faře. Děkujeme Pavle a Pavlovi Queisnerovým za přípravu a vedení tohoto setkání.

Po bohoslužbách pokračuje nácvik na vánoční divadlo. Prosíme všechny herce a herečky, aby se dostavili co nejdříve.

V týdnu se budou konat kromě obvyklých tato shromáždění:

  • ve středu v 9,30 se sejdou maminky s dětmi.
  • ve čtvrtek
  • v 15 hodin bohoslužby v Domově u Kostelíčka.
  • v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho
  • v pátek v 18 se sejde mládež

V termínu od 26. 11. do 9. 12. se můžete zapojit do akce Krabice od bot – sbírka dárků pro znevýhodněné děti.

I letos bychom rádi pokračovali v tradici vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Prosíme, abyste se napsali na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků připravíte. Děkujeme.

V prosinci se budou také opět vařit polévky pro bezdomovce. Pomocníci ať se hlásí u Pavla Capouška. Uvítáme i finanční příspěvky na vaření polévek.

V sobotu 8.12. v 16 hodin se koná v našem kostele vzpomínka na 1256 obyvatel židovského původu z Pardubic a okolí, kteří byli ve dnech 5. a 9. prosince 1942 transportování do koncentračních táborů. Po válce se jich vrátilo 91.

Na 2. adventní neděli 9. 12. pořádáme spolu s organizací Dlouhá cesta setkání s názvem Zapalme svíčku. Jde o vzpomínkové setkání na zesnulé děti. Setkání začne v 18:45 zde v kostele. Pozvánky jsou k rozebrání u východu.

Po celý prosinec bude probíhat sbírka na podporu práce ve sboru v Lozicích. Své dary můžete odevzdávat do domečku nebo proti pokladnímu dokladu.

Dnes naposledy můžete objednávat výrobky z Rolničky, plakátek je na nástěnce.

Dnes naposledy je možné objednat u Nadi Bierschenkové kávu, čaj z Fair Trade. Na nástěnce je vyvěšen soupis a pár kusů je k rozebrání pro ty, kdo nemají PC.

Víte-li o někom, kdo se nemůže z nějakého důvodu dostat do kostela a má zájem o VP v domácnosti, kontaktujte sestru farářku.

Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.12.2018 v rubrice Ohlášky.