Ohlášky – 2.11.2014

Čtení: L 12,22-32  | Text: 1Kr 17,1-16  |  Písně: 158, 62, 681, 176, 621, 579  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 3.615,-  |  Účast: 89/9

Dnešní sbírka je určena na Jubilejní toleranční dar. Tato sbírka je každoročně vyhlašována na posílení celocírkevního fondu, který slouží k poskytování bezúročných půjček sborům a zařízením naší církve k zajištění naléhavých stavebních prací. I náš sbor obdržel půjčku 300 tis. Kč, kterou splácíme. Zbývá nám splatit 180 tis Kč.

 

Ještě dnes můžete přispět na sbírku do domečku na nový fotoaparát pro Pavla Capouška.

 

Vždy po bohoslužbách začínáme nacvičovat pod vedením sestry Hany Benešové písně na 1. adventní neděli a na vánoce. Prosíme členy Příležitostného pěveckého sboru, aby se sešli u harmonia na faře. Letos budeme zpívat písně čtyřhlasně, uvítáme i další zpěváky.

 

I letos se připravuje vánoční hra – režisérka Pavlína Junová se těší na malé i dospělé herce. Kdo chcete ve vánoční hře hrát, napište se vzadu na připravený papír. Informace o zkouškách jsou na nástěnce.

 

Program v týdnu:

Ve středu v 15 hodin biblická hodina pro děti a v 16 hodin konfirmační cvičení

Ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v DPS na Dubině, v 18 hodin biblická hodina pro dospělé na faře a v 19 hodin se sejde rukodělný kruh.

Páteční schůzku mládeže na faře jsme přesunuli na 19 hodinu.

 

V pátek 7. listopadu od 16ti hodin se na naší faře uskuteční také ekumenické setkání v rámci Světového dne modliteb. Letošní bohoslužebný program a informace o své zemi připravily ženy z Egypta. Všichni jsme na toto setkání zváni.

 

Příští neděli 9.11. se od 14.30 na naší faře uskuteční další setkání v rámci vzdělávání presbyterů . Téma zní: Synoptická evangelia a jejich obraz Ježíše Krista. Přednášet bude doc. Jiří Mrázek z naší Evangelické teologické fakulty. Zváni jsou všichni zájemci.

 

Zítra 3. listopadu od 14 do 19 hod. bude na faře probíhat seminář cyklu Pečuj doma –

– a to Sociálně právní minimum. Přednášky se mohou zúčastnit i ti, kdo nejsou přihlášeni na celý cyklus.

 

Česká biblická společnost připravila nové vydání Kralické bible – Šestidílky s poznámkami kralických překladatelů – v jednom svazku.

Tuto bibli je možné si objednat – pokud odešleme objednávku do 10. listopadu – za nižší cenu.

Základní verze – v umělé kůži – za 1.180 Kč, po 10.listopadu 1.980 Kč

Luxusní verze – vázání v pravé kůži – za 2.232 Kč, později 2.480 Kč.

Vzadu na nástěnce je papír, kam se můžete napsat a Pavla Queisnerová objedná bible hromadně.

 

Na nástěnce je také nabídka zboží ze střediska Diakonie Rolnička, které je možné si objednat a podpořit tak provoz Sociálně terapeutické dílny pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Nabízíme výpravný kalendář na rok 2015, který vydal vanovický sbor, s nádhernými fotografiemi a fundovaně zpracovanými doprovodnými texty. K nahlédnutí na knižním stánku, cena 165 Kč.

 

Výzva rukodělného kruhu

Rádi bychom opět otevřeli v adventu dobročinný bazar. Během listopadu budeme shromažďovat příspěvky a poprvé se bazar otevře na první adventní neděli 30. 11. Přispějte prosím podle svých možností. Škála věcí, které můžete nabídnout, je pestrá: něco uplést, ušít, uháčkovat, vyšít. Vyrobit z papíru, textilu, keramiky, dřeva, jiných materiálů. Přinést zpracované plody z vlastních zdrojů: med, marmeládu, sušené houby, křížaly, domácí nudle, ovocné šťávy, sádlo, perníčky, vánočku, apod.

 

A ještě jedno oznámení:

Od 1. ledna 2015 bude uvolněn byt 1+1 v domě č. 669 ve Sladkovského ulici. Zájemci o pronájem bytu se mohou hlásit u Hany Capouškové nebo u Pavly Queisnerové.

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili včerejší brigády na přípravu dřeva v Křídlech.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a zveme hosty i domácí na faru k rozhovoru u kávy a čaje.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 02.11.2014 v rubrice Ohlášky.