Ohlášky – 19.9.2010

Čtení: Fp 2,5-11  |  Text: Gn 33  |  Písně: 161,1; 98; 667; 182; 379; 442; 443; 489  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 195  |  Sbírka: 3.195,-

 

Děkujeme všem, kdo se na přípravě dnešní konfirmační slavnosti podíleli.

Děkujeme těm, kdo roznesli sborový list s pozvánkou.

 

Včera se konalo v Trnávce prvé seniorátní setkání všech generací. Z našeho sboru se jej zúčastnilo přes třicet bratří a sester, mladších i starších. Budeme rádi, když se toto setkání uskuteční i v příštím roce.

 

Ve středu se sejdou děti na faře v 16 hodin.

 

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka v 15 hodin. Poslouží bratr Luděk Branda z Bratrské jednoty baptistů.

 

Ve čtvrtek v 17 hodin se koná biblická hodina na faře, probíráme evangelium podle Lukáše, jste všichni zváni.

 

Mládež se příští víkend zúčastní celocírkevního setkání mládeže ve Svitavách. Na sjezdu mládeže bude v neděli při bohoslužbách instalována za celocírkevní farářku pro mládež sestra Marie Medková, která v našem sboru absolvovala vikariát. Bohoslužby a instalaci vykoná náš bratr farář, Daniel Ženatý.

 

V našem sboru vykoná bohoslužby příští neděli bratr Ladislav Beneš.

 

Minulou neděli a dnes konáme dobrovolnou sbírku na práci s dětmi a mládeží. Jsme rádi, že mládež máme, že je aktivní, účastní se sjezdů mládeže, kurzů a dalších setkání. Tato sbírka slouží k tomu, abychom mohli mládeži přispívat na vydání s tím spojená. Své dary můžete odevzdávat do domečku vzadu na lavici. Děkujeme

Rodiče konfirmadů věnují na potřeby sboru po 2.000,- tedy celkem 6.000,- Děkujeme.

Nakoupili jsme pro vás nové knihy- např. Encykolopedie našich modliteben. Nové vydání skvělé knihy Taková dlouhá cesta, a další.

 

Na nástěnce je pozvánka na instalaci bratra faráře Štěpána Brodského, nového faráře v Hradci Králové, 10. října odpoledne.

 

Jeden z odsouzených mužů, kteří byli na jaře v pardubické věznici pokřtěni, bratr Ludvík Ballon, nám poslal dopis. Je okopírován vzadu na poličce, můžete si jej vzít. Na nástěnce je obálka s adresou, kam můžete na pozdrav odpovědět.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.09.2010 v rubrice Ohlášky.