Ohlášky 19. 8. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Jiří Doležal

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Obdrželi jsme oznámení o úmrtí: 9. srpna zemřela v nedožitých 70. letech sestra Dana Jindrová, rozená Benešová z Pardubic, ul Závodu Míru. Rozloučení se konalo v pátek 17. srpna v krematoriu.

Také v pátek se konalo v Praze pohřební rozloučení se sestrou Pavlou Vetterovou  (Fetrovou), manželkou br. faráře Jaroslava Vettera (Fetra)z Prahy-Strašnic. Pán Bůh ať potěší všechny zarmoucené.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. A v 18 hodin jsme zváni na faru na setkání s názvem Otevřená fara pro všechny.

Příští neděli 26. srpna poslouží při bohoslužbách v Pardubicích i v Horním Jelení bratr Ladislav Beneš.

Dnes končí letní tábor pro děti. Odpoledne se budou všichni vracet domů. Jsou v pořádku a pozdravují.

Prázdniny se pomalu blíží ke konci, proto Vás upozorňujeme na některé události, které se uskuteční během září a října v našem sboru:

Od 1. září začne působit Hana Ducho jako farářka našeho sboru, zatím na půl úvazku. Slavnost její instalace bude v neděli 14. října.

Ve dnech 27. až 30. září se budou konat zde v Pardubicích oslavy 100. výročí vzniku naší Českobratrské církve evangelické. Podrobný program je k dispozici na modrých letácích vzadu v kostele.

Synodní rada vydala  výzvu k pomoci uprchlíkům – přečíst

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.08.2018 v rubrice Ohlášky.