Ohlášky – 19.7.2009

Čtení: Mt 5,21-26 | Text: Gn 4,1-16 | Písně: 549; 19; 214; 667; 618; 486 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 63/2 | Sbírka: 1.459,-
Dnes ráno zemřela ve věku 95 let sestra Emilie Capoušková. Zemřela po dvoudenním pobytu v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.
Datum pohřbu ještě není určeno, sledujte smuteční oznámení, nebo zavolejte do farní kanceláře nebo na faru.

Dnes odpoledne měl začínat dětský tábor v Olešinkách na Vysočině. Ve čtvrtek však bylo tábořiště zaplaveno přívalovou vodou, a běh který se konal, musel být evakuován.
Hned ve čtvrtek se na místě byli podívat vedoucí našeho běhu, Tomáš Voltr, manželé Nechvátalovi jako lékaři a Pavlína Šíblová a Josef Ženatý jako vedoucí a zkušení táborníci. Rozhodli, že náš běh musí být zrušen. Tábořištěm protéká voda vytékající z lesů a polí, a tvoří další řeku. Povrch je podmáčený. Hrozí kontaminace vody, reje hmyzu a nákazy pozáplavovými infekcemi.
Z těchto důvodu byl náš běh zrušen, k velké lítosti všech, kdo se na něj těšili a kdo jej připravovali.

Příští neděli vykonáme sbírku solidarity sborů. Je to sbírka, z níž je poskytnuta pomoc sborům, které nejsou schopny toho roku splatit odvod do Personálního fondu. Každý sbor smí o tuto podporu požádat 2x za 10 let.

Sbírka na pomoc postiženým povodním činí 17.620-. Sbírka potrvá do konce července, kasička je vzadu v kostele. Kdo potřebuje potvrzení o daru, přihlaste se službě při vycházení. Všem dárcům děkujeme.

Od 1. července nemáme sborovou uklizečku.
Proto hledáme někoho, kdo by se úklidu ujal. Podmínky, povinnosti i odměna jsou stanoveny dohodou o provedení práce.

A dokud se nikdo nenajde, hledáme někoho, kdo by byl ochoten jednorázově uklidit v týdnu před další nedělí. Od července není kostel uklizen, na faře se uklízí v neděli po kávě.
Potřebné informace podá sestra Pavla Queisnerová.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme domácí i hosty k rozhovoru na faru a na zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.07.2009 v rubrice Ohlášky.