Ohlášky – 19.6.2016

Čtení: Mt 7,24-27    Text: Jr 17,5-8  |  Písně: 163, 25, 673, 209, 649, 425  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:  |  Účast:

Dnes se konala zmrzlinová nedělní škola. Děkujeme všem učitelům nedělní školy za jejich službu – vážíme si toho, že se dětem věnují.

 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na fond solidarity sborů, ze kterého se pomáhá sborům, které si zažádají, hradit příspěvek na kazatele do personálního fondu.

 

Do pokladničky je také možné tuto a příští neděli dát dar pro naše kmotřence Maxima a Dášu Havrotovy z Ukrajiny. Vždy během léta jim dáváme dar 12 000 Kč. V současné době máme vybráno 10 184 Kč.

 

V minulém týdnu se konala brigáda na úklid farářského bytu po řemeslnících. Děkujeme všem vám, kdo jste se brigády zúčastnili. Zvláštní dík patří členu hospodářské komise Vlastíku Janouchovi, který měl rekonstrukci bytu na starosti, objednával práce, jednal s firmami a podobně. V červenci se bude provádět ještě oprava podlah – zbroušení a nalakování parket.

V srpnu je v plánu vymalování chodby a schodiště na faře a provedení oprav omítky a malby pod kruchtou v kostele.

 

V pondělí v 19 hodin se sejdou na faře brigádníci a zapojí čerpadlo a postěhují nábytek.

 

Ve čtvrtek byla řádná schůze staršovstva. Na programu bylo zhodnocení události za minulé období, včetně rekonstrukce, které probíhají ve farářském bytě. Probírali jsme zajištění prázdninového provozu ve sboru.

Jednali jsme se zástupci strategické komise Ondřejem Srbem a Davidem Tomášem.

Zabývali jsme se přípravou na období, kdy budeme uprázdněným sborem,

to znamená: jak budeme oslovovat kazatele na jednotlivé neděle, jak zajistíme vánoční bohoslužby apod.

Jednu neděli v měsíci bude sloužit administrátor sboru, svoji pomoc přislíbili br. Ladislav Beneš a br. far. Doležal, budeme oslovovat i další faráře v seniorátu, máme seznam ordinovaných výpomocných kazatelů. Uvažujeme i o čtených bohoslužbách. Kdo byste byl ochoten k této službě, hlaste se u F. Plecháčka.

Do konce června bychom měli obdržet vyjádření od br. faráře, kterého jsme oslovili jako kandidáta na faráře sboru.

Seznámili jsme se také s přípravou letního tábora pro děti. Bude se konat od 5. do 14. srpna na tábořišti v Dubenkách. Přihlášeno je 17 dětí. Hlavním vedoucím bude Tomáš Voltr a jako farář bude působit Martin Kocanda. Vařit budou Pavla Queisnerová a Katka Nechvátalová.

 

Ve čtvrtek od 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

Biblické hodiny a další pravidelná setkání se již nyní ani v průběhu prázdnin nekonají.

 

Bratr farář František Plecháček bude mít příští týden dovolenou. V naléhavých případech ho zastupuje jáhen Dušan Ehmig z Dvakačovic.

 

Příští neděli poslouží v Pardubicích i v Horním Jelení br. far. Ladislav Beneš.

V neděli 26. 6. ve 14.30 se také koná seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty ve Vysokém Mýtě, které bude rozhodovat o letošních žádostech o dary a půjčky.

 

 

Přihlášky na pobyt seniorů v Chotěboři na podzim přijímá H. Capoušková do 15. července. Pozvánky si můžete vzít vzadu v kostele. Cena pobytu je 2600 Kč. Senioři, jejichž jediným příjmem je důchod, si mohou požádat o příspěvek na tuto rekreaci na synodní radě. (Žádost o příspěvek budeme odesílat hromadně).

 

Na nástěnce je vyvěšena tabulka s rozpisem služeb pro prázdninový provoz sboru. Děkujeme všem, kteří jste se přihlásili na službu. A prosíme, zapisujte se dál, ještě zbývají volná okénka.

 

Do konce června přijímáme vaše návrhy na to, kdo by měl být ve staršovstvu. Lístky se jmény dávejte do krabice vzadu v kostele. Musí to být členové sboru starší 21 let.

 

Na závěr ještě jedno oznámení:

Pavla Jandová a Tomáš Voltr budou oddáni 2. července v kapli zámku Valtice. Svatební oznámení si můžete prohlédnout na nástěnce vzadu v kostele a po bohoslužbách jste srdečně zváni na svatební koláčky na faru. U příležitosti svatby věnovali Pavla s Tomášem sboru dar 3000,- Kč.

 

Vítáme hosty a zveme po skončení bohoslužeb na faru a farskou zahradu …

Tento příspěvek napsal/a dne 19.06.2016 v rubrice Ohlášky.