Ohlášky – 19.6.2011

Čtení: Iz 6, 1-13 | Text: J 3, 1-8 | Písně: 161; 99; 639; 379; 684; 253 | Kazatel: Daniel Ženatý | Sbírka: 1.464,- | Účast: 79/2


Ve věku 92 let zemřela sestra Věra Havelková z Pardubic. Její pohřeb se bude konat ve čtvrtek v 10,00 hod v malé obřadní síni krematoria.

Ve čtvrtek se konala schůze staršovstva. Bratr farář nás postupně seznamuje s naší církví z hlediska zřízení a řádů. Hovořili jsme o komunikaci uvnitř staršovstva, zhodnotili jsme sborové akce, které se konaly v našem sboru i v seniorátě v minulém období. Mluvili jsme o stavebních pracích na faře a organizaci brigád, které budou potřeba zajistit. Jednali jsme o zajištění provozu sboru o prázdninách, stanovili jsme datum konfirmace na 18. září a konání sborového dne na 16. října.

Obdrželi jsme 3 žádosti o vstup do našeho sboru. Přestoupit z jiných sborů žádá sestra Petra Bártová z České Třebové a Lucie Vlasáková z Nového Města na Moravě. Přestoupit ze sboru Bratrské jednoty baptistů do naší církve žádá Sára Brandová. Staršovstvo tyto žádosti schválilo, jsme rádí, a přejeme Petře, Lucii a Sáře, aby u nás byly šťastné.

Dnes odpoledne chystáme výlet do Heřmanova Městce. Podíváme se do modlitebny naší církve a do synagogy. Ti kdo pojedou na kolech, odjíždějí v 12,30 od kostela. Kdo pojedete auty, buďte v 15 hodin u naší evangelické modlitebny v Heřmanově Městci, tam začíná prohlídka. (Adresa je Zahradní 537). Po bohoslužbách je možné zajít na oběd k Zelené žábě a potom na kolech vyrazit na výlet.

Bratr farář Ženatý a Pavla Queisnerovábudou od zítřka do úterý na semináři pro pastorační pracovníky ve Znojmě.

Mládež se sejde v pátek v 18hod. na farské zahradě.

Jiná shromáždění se v týdnu konat nebudou.

Příští neděli 26.6. bude kázat bratr farář Jiří Doležal. Při těchto bohoslužbách se uskuteční malá slavnost. Staršovstvo požádalo Synodní radu, aby udělila Medaili vděčnosti naší církve sestře Martě Tefrové. Synodní rada žádosti vyhověla. Chceme jako sbor vyjádřit svou vděčnost za sestru Martu Tefrovou a za vše co pro nás konala a koná. Medaili bude předávat bratr farář Ženatý, jako zástupce Synodní rady. Těšíme se na tuto událost, přijďte na bohoslužby.

Na faře probíhá rekonstrukce přízmí. Práce provádí firma ONYX. Je hotová elektroinstalace a zednické práce, příští týden se bude dělat vodoinstalace a odpady. Fotky z oprav jsou k dispozici na www stránkách našeho sboru. Firma ONYX pracuje dobře a my jsme s její prací spokojení.

V příštím týdnu by bylo potřeba provést rozebrání dlažby v dolní chodbičce před vchodem na zahradu.

Potřebujeme 2 ochotné a zručné brigádníky. Potřebné nářadí máme. Prosím, přihlaste se u br. Bárty nebo br. Janoucha.

Potřebujeme mít tým ochotných dobrovolníků. které budeme moci oslovit telefonicky a vyzvat je, aby přišli vypomoci, když to bude potřeba. Prosíme zdatné muže, ženy, napište se na papír vzadu na skle.

Na stavební fond jsme v týdnu obdrželi dar 10.000,- Kč. Stav SF je 2.031.708,-Kč.

Sbírka na Diakonii činila 2.789,- z toho v Horním Jelení 290,-Kč.

Příští neděli vykonáme sbírku solidarity sborů. Je určena sborům, které mají problémy s odvodem personálního fondu.

Sborová zásilka ze Synodní rady je na růžových papírech na nástěnce.

Letní tábor pro děti se bude konat na faře ve Veselí u Jimramova ve dnech 17. – 24. července.

Brigáda mládeže v Huslenkách na Valašsku bude probíhat od 31.7. do 6.8.

Pobyt konfirmandů a mládeže na Lazech se uskuteční od 23. do 27. srpna.

Sborová dovolená na Křivoklátsku se pro nezájem letos neuskuteční. Pokusíme se tuto dovolenou zorganizovat příští rok.

Prosíme, abyste také odevzdávali přihlášky spolu se zálohou 1.000,-Kč na Podzimní pobyt v Chotěboři, od 27. srpna do 4. září. Přihlášky přijímá s. Capoušková.
Velmi nutně potřebujeme pro tuto akci 2 dobrovolníky, nejlépe z řad mládeže na pomoc v kuchyni a při roznášení jídel. Prosíme, přihlaste se u sestry Capouškové.

Vzadu na nástěnce je rozpis bohoslužeb na prázdniny, prosíme, pište se na služby vaření kávy a 1. čtení. Sborová sestra prosí také ochotné zájemce o zástup ve středu a v neděli po dobu její dovolené a konání tábora. Děkujeme.

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na kávu a čaj a rozhovor zde v kostele. Dnes je třetí neděle v měsíci a po dobu rekonstrukce fary se vždy 3. neděli podává káva a čaj zde v kostele – abychom mohli být všichni – i méně pohybliví, kteří se nedostanou na zahradu. A bude také otevřen v přední lavici v kostele Fair trade obchůdek – můžeme nakoupit kávu, čaj, čokoládu či kakao.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.06.2011 v rubrice Ohlášky.