Ohlášky – 19.6.2011

Čtení: Iz 6,1-13  |  Text:J 3,1-8  |  Písně: 161; 99; 639; 379; 684; 253 | Kazatel: Daniel Ženatý  | Sbírka: 1.464,- | Účast: 79/2

Ve věku 92 let zemřela sestra Věra Havelková z Pardubic. Její pohřeb se bude konat ve čtvrtek v 10,00 v malé obřadní síni krematoria.

Ve čtvrtek se konala schůze staršovstva. Bratr farář nás postupně seznamuje s naší církví z hlediska zřízení a řádů. Hovořili jsme o komunikaci uvnitř staršovstva, zhodnotili jsme sborové akce, které se konaly v našem sboru i v seniorátě v minulém období. Mluvili jsme o stavebních pracích na faře a organizaci brigád, které budou potřeba zajistit. Jednali jsme o zajištění provozu sboru o prázdninách, stanovili jsme datum konfirmace na 18. září a konání sborového dne na 16. října.

Obdrželi jsme 3 žádosti o vstup do našeho sboru. Přestoupit z jiných sborů žádá sestra Petr Bártová z České Třebové, Lucie Vlasáková z Nového Města na Moravě. Přestoupit ze sboru Bratrské jednot baptistů na naší církve žádá Sára Brandová. Staršovstvo tyto žádosti schválilo, jsme rádi, a přejeme Petře, Lucii a Sáře, aby u nás byly šťastné.

Dnes odpoledne chystáme výlet do Heřmanova Městce. Podíváme se do modlitebny naší církve a do synagogy. Ti kdo pojedou na kolech odjíždějí v 12,30 od kostela. Kdo pojedete auty, buďte v 15 hodin u naší evangelické modlitebny v Heřmanově Městci, tam začíná prohlídka. (Adresa je Zahradní 537). Po bohoslužbách je možné zajít na oběd k Zelené žábě a potom na kolech vyrazit na výlet.

Bratr farář Ženatý a Pavla Queisnerová budou od zítřka do úterý na semináři pro pastorační pracovníky ve Znojmě.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin buď na farské zahradě.

Jiná shromáždění se v týdnu konat nebudou.

Příští neděli bude kázat bratr farář Jiří Doležal. Při těchto bohoslužbách se uskuteční malá slavnost. Staršovstvo požádalo synodní radu, aby udělila Medaili vděčnosti naší církve sestře Martě Tefrové. Synodní rada žádosti vyhověla. Chceme jako sbor vyjádřit svou vděčnost za sestru Martu Tefrovou a za vše co pro nás konala a koná. Medaili bude předávat bratr farář Ženatý jako zástupce Synodní rady. Těšíme se na tuto událost, přijďte na bohoslužby.

Na faře probíhá rekonstrukce přízemí.. Práce provádí firma ONYX. Je hotová elektroinstalace a zednické práce, příští týden se bude dělat vodoinstalace a odpady. Fotky z oprav jsou k dispozici na www stránkách našeho sboru. Firma ONYX pracuje dobře a jsme s její prací spokojeni.

V příštím týdnu by bylo třeba provést rozebrání dlažby v dolní chodbičce před vchodem na zahradu. Potřebujeme 2 ochotné a zručné brigádníky. Potřebné nářadí máme. Prosím přihlaste se u br. Bárty nebo Janoucha.

Potřebujeme mít tým ochotných brigádníků, které budeme moci oslovit telefonicky a vyzvat je, aby přišli vypomoci, když to bude potřeba. Prosím zdatné muže, ženy, napište se na papír vzadu na skle.

Na stavební fond jsme v týdnu obdrželi dar 10.000,- ; Stav SF je 2.031.708,-

Tento příspěvek napsal/a dne 19.06.2011 v rubrice Ohlášky.