Ohlášky 19. 5. 2019

Čtení: Ez 47,1-12 Sbírka:  
Text: J 7,37 Účast:  
Písně: 667; 138; 42 1-3; 372 1,2,8; 68,9 VP:  
Kazatel: Jiří Doležal, Ladislav Beneš, HD  

Dnes máme sborový den, chceme společně oslavit narozeniny bratra faráře Jiřího Doležala.  Vítáme všechny hosty, rodinu a přátele bratra faráře.

Po bohoslužbách se všichni společně vyfotíme zde v kostele. Poté jste všichni zváni na pohoštění na faře a zahradě, kde bude pokračovat oslava s promítáním fotografií, grilováním a společnými rozhovory. Děkujeme Kristýně Sobotkové a všem, kteří dnešní oslavu připravili.

Vzadu na zesilovacím zařízení je blahopřání, prosíme, abyste jej podepsali.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

            V úterý v 19 hodin setkání Taize

            ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka

            v 18 hodin bude biblická hodina, povede Hana Ducho

V pondělí se sešlo staršovstvo.

Tento víkend se koná setkání mladší mládeže Chrudimského seniorátu v Praze U Salvátora, kde jsou i naši konfirmandi. 

V pátek 24. 5. se koná Noc kostelů, akce se zúčastní i náš sbor. Program v našem kostele začne v 17:00 a bude pestrý. Akce bude zahájena vernisáží fotografií Zuzany Capouškové a její kolegyně.  Těšit se můžete na přednášku Jiřiny Šiklové o odkazu sametové revoluce, na povídání Daniela Ženatého o křesťanské identitě, dále je na programu koncert písničkáře Jakuba Čermáka a koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Na akci se podařilo získat grant od města ve výši 8.000 Kč. Jste srdečně zváni, budeme rádi, když pozvete i své blízké a známé.

V neděli 26. května od 15 hodin se koná v Hradišti u Nasavrk 16. ročník setkání pěveckých sborů chrudimského seniorátu.

V průběhu měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím, věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také na pokladní doklad nebo poslat na sborový účet.

Od dneška bude každou neděli připraveno vždy 10 ks vytištěných ohlášek v případě, že byste něčemu v ohláškách nerozuměli. Na nástěnce bude i nadále viset jeden výtisk.

Nyní promluví sestra farářka Hana Ducho. Po předání darů pozdraví bratra faráře profesor Jan Štefan.  Po té poprosíme bratra faráře Doležala o jeho proslov.…

A potom uslyšíme zpěv pěveckého sboru.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.05.2019 v rubrice Ohlášky.