Ohlášky – 19.5.2013

Čtení: J 14, 18-27  |  Text: J 14,25-27  |  Písně: 111; 604; 370; 152; 675; 378  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.466,-  |  Účast: 62/3

 

 

Bratr farář Daniel Ženatý dnes slouží ve sboru v Horní Krupé.

 

Synod naší církve vyhlašuje na svatodušní neděli celocírkevní sbírku pro Diakonii. Letošní sbírka bude příspěvkem na stavbu chráněného bydlení v Nosislavi. Loňská sbírka určená na rekonstrukci Základní speciální školy v Merklíně vynesla 465 237,– Kč.

 

V měsíci květnu probíhá rovněž sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Svoje dary můžete odevzdávat každou květnovou neděli do „pokladničky“ vzadu v kostele.

 

Děkujeme všem, kdo se v týdnu zapojili do úklidu našich sborových prostor.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve čtvrtek od 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině.

V 18 hodin bude biblická hodina pro dospělé.

Příští neděli se od 19:30 sejde na faře střední generace.

 

V pátek 24. května se koná Noc kostelů. I v našem kostele budeme mít od 20 ti hodin program. Zahájí skupina mladých kytaristů pod vedením Darii Rosové, bude se promítat video o naší církvi, bude blok o Bibli kralické doplněný čtením z bible a zpěvem písní. Zvláště upozorňuji na scénické čtení – Čas ztracený, čas naplněný -, které napsal Daniel Ženatý a předvedou ho Jan, Josef a Daniel Ženatých. Na závěr zazní hudba k rozjímání při svíčkách, na varhany bude hrát Petr Vacek. Program bude bohatý a zajímavý, přijďte a přiveďte své sousedy a známé.

 

Bylo by dobré roznést ještě nějaké plakáty. Vyzvedněte si je a rozneste je ve svém okolí. Prosíme Vás také o pomoc při zajištění této akce.

 

V sobotu 25. května od 9:30 hodin bude Seniorátní den rodiny v Čáslavi. Je připraven rozmanitý program pro všechny generace. Plakát je vzadu v kostele. Je třeba se přihlásit, aby bylo možné zajistit obědy. Program začíná v 9:00 nácvikem bohoslužebných písní s dětmi.

Nabízíme také místo v autě pro dovoz. Kdo budete mít zájem, přihlaste se u sestry Capouškové.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru a farskou zahradu na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.05.2013 v rubrice Ohlášky.