Ohlášky 19. 4. 2019 – Velký pátek

Čtení: Iz 53,1-9 Sbírka:  
Text: Lk 23,44-49 Účast:  
Písně: 322; 311 1,2,7,8; 658; 662; 324 1,4, VP 308; 309; 315 VP:  
Kazatel: Hana Ducho      

K bohoslužbám se sejdeme na velikonoční neděli 21. 4. v 9 hodin zde v kostele. Bude vysluhována večeře Páně.  V Horním Jelení budou bohoslužby v neděli s vysluhováním večeře Páně v 11 hodin. V pondělí velikonoční se sejdeme při bohoslužbách v kostele v 9 hodin.

Sbírka na neděli velikonoční je celocírkevní a je určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

v úterý v 14 odpolední biblická hodina

ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina

v sobotu 27. 4. v 18 hodin pořádáme v kostele koncert skupiny OBOROH. Přijďte, bude to pěkné.

Sbírka na fond Compaternitas – na stavební spoření pro pět dětí zemřelého faráře Aleše Mosteckého trvá ještě celý duben. Dar můžete dát do pokladničky vzadu v kostele, proti dokladu, nebo poslat na účet sboru.  Zatím jsme ve sboru vybrali dar ve výši 18.184 Kč. Za všechny dary děkujeme.

Seniorátní rodinná neděle se bude konat v neděli 28. dubna ve Džbánově.  Pozvánka s programem je na nástěnce. Všichni jsem zváni. Bude moc hezké, když se zúčastníme. Zájemci, prosím, hlaste se farářce Haně Ducho.

Od pátku 10. května do neděle 12. května pořádáme víkendový pobyt v Chotěboři. Zájemci pište se na připravený list vzadu na skle místnosti pro děti. Cena za celý pobyt za dospělou osobu a dítě nad 12 let – 860 Kč a pro dítě od dvou do 12 let – 540 Kč. Tato cena je s polovičním obědem z restaurace. Je zde uveden ceník za pobyt i ceník jednotlivých služeb – noclehu, obědů a dalších jídel.

Praktické sdělení:

Bratři a sestry,
je před námi jarní úklid prostor v kostele a na faře, který se uskuteční v povelikonočním týdnu, zejména v pátek 26. 4. 2019. Na skle místnosti pro děti je výčet nejviditelnějších míst a koutů, které i letos čekají na svého „správce“. Kostel a fara budou k úklidu otevřeny v pátek od 8.30 hodin, ale je možné se domluvit i na jiný termín  s Pavlou Queisnerovou nebo Hanou Benešovou. Prosíme, pište se na jednotlivé služby. Děkujeme.

Bratr farář Jiří Doležal dožívá 90 let. Ve sboru chceme toto krásné životní jubileum oslavit spolu s ním a jeho rodinou v neděli 19. května při bohoslužbách a při společném setkání na faře. Všichni jste zváni. Těšíme se na společnou oslavu.

 Po bohoslužbách jste všichni zváni na posezení u kávy a čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.04.2019 v rubrice Ohlášky.