Ohlášky – 19.4.2009

Čtení: 1 Pt 1,3-9 | Text: 1Pt 1,3-5 | Písně: 98,16,344,667,347,68 | Kazatel: Jiří Doležal | Účast: 126/5 | Sbírka: 2.690,-
Dnes po bohoslužbách se kanceláři Pavly Queisnerové sejdou ti, kdo připravují letní tábor v Olešinkách.

Dnes v 17 hodin se na faře koná shromáždění Kostnické jednoty.
Téma přednášky je „Nové trendy v hospicové péči“.
O domácí hospicové péči, která se již několik let koná na různých místech Vysočiny, promluví bratr Vojtěch Zikmund. Pozvěte prosím své známé a přátele.

Ve středu dopoledne se slavnostně otevírá ekumenická kaple v pardubické věznici.
Otevření se zúčastní zástupci pardubických církví a tak několik bratří a sester našeho sboru.

Ve středu je vyučování náboženství a konfirmační cvičení v obvyklém čase.

Ve čtvrtek jsou bohoslužby v Domově seniorů U kostelíčka. Poslouží bratr Daniel Ženatý.
Ve čtvrtek v 17:30 je pravidelná biblická hodina.

Mládež bude příští víkend od pátku do neděle na seniorátním jarním setkání v Přelouči.

Příští neděli v 19,30 se sejde na faře střední generace.

V Chrudimi se příští neděli koná seniorátní den křesťanské služby. Program je dopoledne i odpoledne, hostem bude bratr farář Jan Široký.

Příští neděli odpoledne se v Bučině koná seniorátní setkání nad Biblí ve 14.00. Přednášku na téma Obsah a zvěst evangelia podle Marka bude mít br. Far. Jiří Doležal.

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, která se konala minulou neděli, vynesla 5142,-Kč. Děkujeme všem dárcům.

Připravujeme sborový autobusový výlet v sobotu 16.května. Navštívíme zámek ve Žlebech, vilémovský sbor a hrad Lichnici. Výlet je určen všem, ale myslíme především na osoby starší anebo menší děti. Pište se na modrý papír vzadu v kostele.

Pozvánky na další akce jsou na nástěnkách v kostele a na faře

Děkujeme všem, kteří pomáhají s pohoštěním dnes na faře.

Nyní předávám slovo sestře kurátorce, pastorační pracovnici a bratru faráři.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.04.2009 v rubrice Ohlášky.