Ohlášky 19.3.2017

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Jaroslav Fér | Sbírka: ,- Kč  | Účast:

Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Férovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

  • ve čtvrtek v 15.30 bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině
  • v pátek 24. března v 18 hodin bude setkání seniorátní mládeže ve sboru v Heřmanově Městci

V sobotu 25. března od 10 hod. se koná v Praze v Husově domě seminář „Co by měl vědět každý presbyter“, kterého se zúčastní i zástupci z našeho sboru.

Příští neděli 26. března se bude konat sborové shromáždění, které je společné pro celý sbor včetně kazatelské stanice Horní Jelení. Sborové shromáždění bude volit nové staršovstvo sboru na šestileté období. Kandidáti pro volbu staršovstva jsou na fotografiích na nástěnce vzadu v kostele.

Na polici před místností pro děti je zpráva o hospodaření sboru za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017, které si můžete vzít a prostudovat.  K nahlédnutí je také připraven seznam členů sboru s hlasovacím právem.

Upozorňujeme, že příští neděli je změna na letní čas. Ručičky hodin je třeba v sobotu večer posunout o 1 hodinu zpět.

Stále se můžete přihlašovat na sborový víkendový pobyt v Evangelickém středisku v Chotěboři ve dnech 6. – 8. května. Pište se na žlutý papír na skle místnosti pro děti.

Ještě dnes také můžete přihlásit děti na Letní tábor v Horních Dubenkách, který se bude konat v termínu od 11. do 20. srpna.  Dosud je přihlášeno 8 dětí.

Prosíme pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.03.2017 v rubrice Ohlášky.