Ohlášky – 19.2.2012

Čtení: Mk 8,31-38  |  Text: Am 5,21-24  |  Písně: 161; 136; 215; 551; 649; 568  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.305,-  |  Účast: 79/3

 

Ve věku 76 let zemřela sestra Terezie Korábková, kurátorka sboru v Čáslavi.

 

Ve věku 90 let zemřel bratr farář Vlastimil Sláma z Litoměřic.

 

Dnes ve 14.30 bude na naší faře přednášet bratr Ladislav Beneš na téma Církev jako společenství – koinonia. Je to první setkání v rámci seniorátního cyklu vzdělávání, které připravil odbor pro práci s laiky. Všichni jsme zváni.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Sloužit bude bratr farář Daniel Ženatý.

 

Ostatní pravidelná shromáždění se v týdnu budou konat jako obvykle.

Mládež bude příští víkend na seniorátním setkání v Horní Čermné.

 

Příští neděle je první nedělí postní. Budeme slavit večeři Páně. Hostem na kazatelně bude bratr farář Jean Nicollas Fell. Přijede se svou manželkou i dcerkou do Pardubic.

 

Večer v 19.30 hodin bude příští neděli na setkání střední generace vyprávět o své práci ve Švýcarsku.

 

Rovněž příští neděli odpoledne v 16 hodin zveme na podvečer Kostnické jednoty. Výkladem a svědectvím na téma „Cizinci žijí mezi námi a s námi“ poslouží sestra Alena Fendrychová, koordinátorka práce s cizinci při Diakonii ČCE. Účast přislíbila též jedna rodina z Běloruska, která trvale žije v Polabinách.´Sestra Fendrychová s vděčností přijme kusy různých látek pro práci žen v utečeneckých táborech. Látky můžete přinést na přednášku.

 

Prosíme předplatitele Českého bratra a Kostnických jisker, aby zaplatili předplatné na rok 2012.

 

S díky jsme přijali na stavební fond dar 365,- vybraných na schůzce starší generace.

 

Zájemci o potvrzení darů za rok 2011, pište se na nástěnce na růžový papír. Zapsaní z minulého týdne si potvrzení mohou vyzvednout.

 

Ve dnech 16. a 17. června pořádáme zájezd do Berlína– do dvou českých bratrských sborů, na slavnost 275. výročí příchodu českých bratří. Tento zájezd je omezen na počet 20 lidí, kvůli ubytovací kapacitě. Zájemci pište se na papír vzadu na nástěnce.

 

Sborová sestra děkuje s. Bílkové, Capouškové a Kusteinové za zástup v době dovolené.

 

Vzhledem k připravovanému stěhování sborové kanceláře – sb. sestra prosí 6-8 ochotných pomocníků,aby přenesli po bohoslužbách připravené krabice z kanceláře na faru. Děkujeme.

 

Dnes je 3. neděle v měsíci, na faře se bude prodávat FAIR TRADE zboží.

Vítáme v našem shromáždění hosty, a zveme všechny k rozhovoru na faru do tepla, ke kávě a čaji..

Tento příspěvek napsal/a dne 19.02.2012 v rubrice Ohlášky.