Ohlášky 19.12.2021

Čtení: Lk 1,26-38Sbírka:
Text: Lk 1, 46-55Účast:
Písně:276, Sv 74, 275, 627, 299VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme dětem za jejich dnešní svědectví. Děkujeme Katce Dobrovolné, Pavle Pospíšilové a celému týmu za nacvičení vánoční hry. Dále děkujeme rodičům, že děti v učení hry podporovali. Děkujeme i všem hudebníkům.

Taktéž děkujeme rodině Dobrovolných za krásný stromek a jeho ozdobení.

Dnes naposledy můžete přispět do pokladničky vzadu na kmotrovství pro Jaroslavu Žuň. Děkujeme.

Příští týden se uskuteční následující setkání:

– v úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina na faře

-ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. Tyto bohoslužby povede b.f. Daniel Ženatý, všichni jsme zváni

-na Štědrý den se sejdeme k bohoslužbám zde v kostele v 16 hodin

-na Boží hod v 9 hodin, bude vysluhována svatá večeře Páně, a sbírka z těchto bohoslužeb bude tradičně určena pro bohoslovce a podporu začínajících farářů.

-v neděli, na druhý svátek vánoční budou bohoslužby v 9 hodin a poslouží při nich br. farář František Plecháček z Bukovky

U sborové asistentky si můžete koupit příručku Na každý den a Evangelický kalendář, oba jsou za cenu 150 kč.

Prosíme Vás všechny, kteří máte objednané nové zpěvníky a chorálníky, abyste si je vyzvedli vzadu v kostele. Zpěvník je za 500kč, chorálník za 400. Děkujeme.

Z nového zpěvníku začneme společně zpívat na novoroční bohoslužbu v neděli 2.ledna.

Ve středu 22. prosince se bude na faře od 7mi hodin ráno  vařit slepičí polévka pro lidi bez domova.

Polévka bude součástí vánočního oběda v Nízkoprahovém denním centru. Po obědě bude i posezení s vánoční pobožností a písněmi s Františkem Plecháčkem a Hanou Ducho. Pomocníci na vaření polévky se mohou přihlásit Pavlu Capouškovi.

S radostí sdělujeme, že se akce Vánoční balíčky opět vydařila. S pomocí církví v ekuméně a sboru v Bukovce a Heřmanově Městci se podařilo shromáždit všech potřebných 230 balíčků, které byly v týdnu předány do jednotlivých zařízení.

Děkujeme vám všem, kteří jste balíčky donesli nebo dali finanční dar.  A děkujeme Haně Capouškové za koordinaci celé akce.

Po bohoslužbách jste zváni na posezení u kávy a čaje na faře. Vzhledem k pandemické situaci a hygienickým opatřením Vás prosíme o maximální zodpovědnost.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.12.2021 v rubrice Ohlášky.