Ohlášky 19. 11. 2017

Čtení: Matouš 4, 12 – 22 Sbírka:
Text: Ez 36, 26 – 28 Účast:
Písně: 50   249, 1-3   675, 1-3   678, 1-3   489
Kazatel: Gerhard Frey Reininghaus

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení.

Děkujeme bratru Gerhardu Reininghausovi za službu při dnešních bohoslužbách. Bratr Reininghaus je referentem  oddělení ekumenických a zahraničních vztahů při ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické v Praze.

Dnes odpoledne v 16 hodin začne vernisáž výstavy Reformace v českých zemích.  Vernisáž bude zahajovat Oliver Engelhardt – vedoucí oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy naší církve.

Po vernisáži bude následovat přednáška PhDr. Vítězslava Prchala z Univerzity Pardubice na téma „Martin Luther v politickém a kulturním kontextu střední Evropy“.

Všichni jsme zváni – přijďte.

Výstava potvrvá do 9. prosince a bude přístupná i pro veřejnost vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin a v neděli vždy od 10 do 12 hodin. Děkujeme všem vám, kteří jste se přihlásili na službu v kostele v těchto dnech.

I tuto neděli můžete dát svůj dar na podporu lozického sboru – do pokladničky – domečku vzadu v kostele. Děkujeme.

Po bohoslužbách se na faře sejdou zpěváci ke své zkoušce.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

– ve středu v 15. 15 hodin bude biblická hodina pro děti

– ve čtvrtek od 15.00 bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

–  a v 18 hodin začíná biblická hodina s br. farářem Jiřím Doležalem.

Za 14 dní 3. prosince bude první adventní neděle – budou bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně. Odpoledne v 17 hodin bude v kostele Adventní koncert – účinkovat budou Radka Piskačová – na varhany, Daria Rosová – na flétnu a – zpěv.

Rukodělný kruh pořádá i letos v adventu dobročinný bazar, který bude zahájen také na první adventní neděli 3. prosince. Dary do adventního bazaru můžete přinášet do konce listopadu. Budou se shromažďovat vzadu v kostele před místností pro děti. Přivítáme výrobky pletené, háčkované, šité, z papíru, textilu, keramiky, dřeva a jiných materiálů, a také zpracované plody z vlastních zdrojů – marmelády, med, sušené houby, křížaly, domácí nudle, nápoje apod. Zároveň prosíme o pomoc při přípravě bazaru, která se uskuteční v sobotu 2. prosince od 18 hodin.

I letos bychom rádi pokračovali v tradici připravení vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi v nouzi. Tyto balíčky připravujeme ve spolupráci s ostatními sbory v ekumeně i s našimi okolními sbory. Vyzvedněte si letáček s informacemi, co mohou balíčky obsahovat.  V loňském roce měla tato akce velký úspěch, podařilo se shromáždit 235 balíčků a udělaly radost. Prosíme, abyste se napsali na žlutý papír na skle místnosti pro děti – kolik balíčků připravíte. Děkujeme.

Po bohoslužbách si můžete zakoupit – příručku Na každý den na rok 2018 za 115 Kč a Evangelický kalendář na rok 2018 za 110 Kč.

Dále si zakupujte nástěnný Kalendář na rok 2018, almanach a tašku s motivy výročí 120 let postavení kostela. Tato sada stojí 150 Kč.

Na skle místnosti pro děti je nabídka vánočních dárků ze střediska Diakonie Rolnička Soběslav. Výrobky si můžete objednat – napsat se do objednávkového listu.

Vzadu na lavici jsou ještě sborové dopisy – pozvánky na adventní a vánoční shromáždění, které je třeba roznést. Prosíme, vyzvedněte si je a rozneste.

Vítáme v našem shromáždění hosty a všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.11.2017 v rubrice Ohlášky.