Ohlášky 19. 1. 2020

19. 1. 2020                                                         Sborová oznámení

Čtení:  Neh 8,1-12 Sbírka:   
Text:  Zj 3,14-22 Účast:   
Písně:  117, 607, 613, 152, 582, 487 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

Mimořádná sbírka minulou neděli určena na pomoc uprchlíkům v Řecku vynesla 4 243 Kč. Děkujeme

Sbírka příští neděli je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu. Bližší informace jsou na nástěnce. Dnešní sbírka je na potřeby tohoto sboru.

Ve středu 15. ledna ve věku nedožitých 93 let zemřela sestra Milada Jarolímová. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 24. 1. v 11 hodin zde v kostele. Pán Bůh ať potěší zarmoucené.

Včera také zemřel po krátké nemoci Petr Pokorný, profesor Nového Zákona na Evangelické teologické fakultě. Bylo mu 86 let. Rozloučení se bude konat v sobotu 25. 1. od 14 hodin v kostele na Vinohradech v Praze. Myslíme na zarmoucenou rodinu.

Po bohoslužbách se v kostele koná zkouška zpěvu a také dnes po bohoslužbách se na faře sejdou třicátníci.

V týdnu se konají tato shromáždění:

  • ve čtvrtek 23. 1. od 15:30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, od 16 hodin konfirmační příprava.
  • v pátek 24. 1. od 15 hodin biblická hodina pro děti.

Zveme vás na ekumenická shromáždění, která se konají během ledna. Další setkání se koná v pondělí 20. 1. od 18 hodin v římskokatolickém kostele Jana Křtitele, kde výkladem slova Božího poslouží Hana Ducho. Poslední setkání se koná ve čtvrtek 23. 1. od 18 hodin v našem kostele, kde poslouží Jan Macek z Církve bratrské. Po ekumenických bohoslužbách bude malé občerstvení, prosím, kdo byste jej mohli připravit, hlaste se u Jany Plchové. Děkujeme. Z důvodu ekumenické bohoslužby se nebude konat biblická hodina.

V neděli 2. 2. bude při bohoslužbách předána Medaile vděčnosti manželům Capouškovým a sestře Janě Kovaříkové. Pak se na faře bude konat společný oběd – Pavel Capoušek uvaří boršč. Kdo budete mít zájem, pište se, prosím, na papír vzadu na skle.

Ve čtvrtek 27. ledna se koná Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě. Plakát visí na nástěnce.

Synodní rada vydala letáky k samofinancování – 5 % a hlavu vzhůru. Můžete si je vzít vzadu v kostele.

Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2019 se, prosím, piště na papír vzadu na skle.

Ve středu se konala schůze staršovstva.

Věnovali jsme se bohoslužebným formulářům vydaným Synodní radou a při té příležitosti jsme diskutovali o rozmanitosti členů sboru a jejich potřebách.

Schválili jsme rozpočet na rok 2020, který předložíme sborovému shromáždění. Děkujeme Miriam Kalhousové a Kateřině Srbové za jejich kvalitní a pečlivou práci ve Finanční komisi.

Věnovali jsme se tématu budovy v Hronovické ulici, na základě jednání o aktuálních variantách stavby jsme se rozhodli uspořádat mimořádnou schůzi staršovstva.

Na schůzi staršovstva jsme hodnotili průběh vánočních bohoslužeb a setkání. Jsme rádi, že se vánočních bohoslužeb účastní dlouhodobě hodně lidí. Na Štědrý den byla například účast 175 lidí. Děkujeme všem, kteří se podíleli na radostném průběhu vánočních svátků i na dobročinných sbírkách a akcích.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.01.2020 v rubrice Ohlášky.