Ohlášky – 18.9.2016

Čtení: Ex 19,1-8  |  Text:  |  Písně: 443, 98, 638, 191, 549, 678  |  Kazatel: Miloš Hübner  |  Sbírka: 2445  |  Účast: 56/10 

 

Děkujeme bratru faráři Miloši Hübnerovi z Ttrnávky za jeho službu Slovem při dnešním shromáždění.

Bratr farář František Plecháček slouží dnes v Trnávce a Přelouči.

 

V pondělí 12. září ve věku 82 let zemřel bratr farář Jiří Kabíček. Rozloučení s ním se koná v sobotu 24. září v 11 hod v evangelickém kostele v Zlíně. Smuteční oznámení je na nástěnce.

Vyprošujeme Boží útěchu a povzbuzení pro zarmoucené pozůstalé.

 

Tento víkend se koná zájezdu do  Herrnhutu – Ochranova. 11 členů sboru a 3 z okolních jsou hosty sboru Jednoty bratrské. Navštíví význačná místa spojená s historií Jednoty v kraji- Katarienhof, manufakturu na výrobu Herrnhutské hvězdy, Bethelsdor, hřbitov. V neděli se účastní bohoslužeb a výročního dne diakonie.

 

V minulém týdnu byla vymalována chodba a schodiště na faře. Je také nově natřeno zábradlí a opravena madla. Barvy navrhnul bratr Martin Víšek. Je to velmi pěkné, přijďte se podívat.

Děkujeme sestrám, které už začaly s úklidem schodiště. Jak budou práce na faře skončeny, vyhlásíme úklidovou brigádu.

 

V týdnu budou tato shromáždění:

V úterý v 17 hodin biblická hodina v Horním Jelení

Ve středu v 15.15 hod začíná biblická pro děti.

Ve čtvrtek 22. září budou od 15.30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, poslouží br. farář Doležal.

Ve čtvrtek v 18 hod začíná biblická hodina pro dospělé a v 19.30 se sejdou třicátníci.

 

Od pátku 23. září do neděle 25. září se konají podzimní seniorátní dny mládeže v Přelouči. Sobotní přednáška je určena i pro zájemce z řad nemládežníků. Začíná v 9.30 a promluví profesor Jakub S. Trojan na téma „Oběť.“

 

Administrátorkou sboru od 1. listopadu 2016 je ustavena sestra farářka Anna Lavická z Chrudimi.

Proběhlo jednání s kazateli a výpomocnou kazatelkou, kteří žijí v Pardubicích. Všichni přislíbili svoji pomoc. Nedělní bohoslužby i pravidelná týdenní setkání budou zajištěna i po odchodu br. faráře Plecháčka.

Staršovstvo také ustavilo 4 člennou komisi pro hledání kazatele, která oslovuje další kandidáty.

 

Staršovstvo shání sborového zahradníka – osobu, která bude udržovat zahradu, pečovat o stromy, sklízet si pro svoji potřebu ovoce a hrabat listí. Prosíme hlaste se u HC nebo PQ.

 

Na nástěnce je rozpis služeb na vaření kávy a čaje, přípravy květin, 1. čtení a hlídání dětí na další období, prosíme, pište se.

 

Studentka pardubické univerzity Barbora Cardová hledá v Pardubicích podnájem. Kdo byste jí mohli nabídnout bydlení, prosíme, obraťte se na pastorační pracovnici nebo faráře.

 

Vítáme hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 18.09.2016 v rubrice Ohlášky.