Ohlášky – 18.7.2010

Čtení: Mt 14,13-21  |  Text: Gn 25,15-30,14  |  Písně: 161; 89; 217; 404; 618; 673  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 53  |  Sbírka: 2.555,- 

 

V pátek se zde v kostele konalo pohřební rozloučení s bratrem Vlastimilem Urbanem ze Svítkova, dlouholetým presbyterem a účetním našeho sboru. Pánu děkujeme za jeho život, na bratra Urbana budeme vděčně vzpomínat.

 

Ve středu skončil letní tábor dětí na Vysočině, který připravil a organizoval náš sbor. Všem těm, kteří se o děti starali, vytvářeli pro ně bohatý program a nesli tíhu velké odpovědnosti, děkujeme. Nechť i oni prožijí další dny zasloužené dovolené.

 

Dnes odpoledne se konají bohoslužby v naší nové kazatelské stanici Horní Jelení.

 

Někteří členové našeho sboru se chystají na sborovou rekreaci na Rujánu k Baltu. Celkem jede 20 sester a bratří. Odjíždějí v pátek 23. července, přijedou v pondělí 2. srpna. Přejeme jim, aby se pobyt vydařil a aby si odpočinuli.

 

Po dobu sborové rekreace zastupuje v případě pohřbu našeho bratra faráře bratr senior Miloš Hübner.

 

Příští neděli poslouží při bohoslužbách náš bývalý farář Jean Nicolas Fell ze Švýcarska.

 

Služba ve sborové kanceláři je po dobu prázdnin každou středu od 8 a 11 hodinou.

 

Vítáme hosty ve shromáždění a zveme všechny na faru a zahradu na kávu a čaj.

 

Jana Benešová a pak bratr farář ohlášení doplní

Jana – česko-neměcko-brazilské setkání

**

Na poště už máme k vyzvednutí stavební povolení k stavbě v Hronovické ulici. Kus dobré práce už je za námi.

Ve čtvrtek ovšem jednali zástupci staršovstva s panem Rybou s firmy HOKr. Pan Ryba oznámil, že krize v hospodářství dolehla i na něj, má mnoho nezaplacených pohledávek a v současné době nemá volné peníze na to, aby financoval naši stavbu.

Je nám to líto.

 

Jednání pana Ryby chápeme jako korektní. Oznámil to před podpisem připravené smlouvy.

 

Pan Ryba z firmy HOKR se během předchozích dlouhých jednání zavázal uhradit polovinu ceny projektu. A to formou výměny oken ve vedlejším domě 669. Tento ústní slib dodrží a v příštím týdnu firma HOKR okna vymění a tím uhradí cca 120 tisíc Kč.

 

Co to pro nás znamená? Také to, že krize snížila ceny, a stavbu lze dle odhadů nyní pořídit za cca 6. milionu.

Staršovstvo bude jednat tak, aby do září připravilo scénář, jak dál. Nyní musíme jednat rychle, stavební povolení má platnost dva roky a je možné zažádat o jeho prodloužení.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 18.07.2010 v rubrice Ohlášky.