Ohlášky 18. 6. 2017

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Jaroslav Fér
Milé sestry a milí bratři,
vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Férovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.
Dnešní sbírka Solidarity je celocírkevní. Sbírka je určena na podporu sborů, které mají problémy platit personální fond.
Ve středu se konala za účasti seniora schůze staršovstva, projednali jsme následující věci:
– Na naše oslovení zatím reagovali čtyři faráři:
– službu odmítli faráři Satke, Susa a Erdinger
– nabídku přijala a podmínky potvrdila farářka Hana Ducho
– Byla přijata Pravidla pro schvalování a účtování účetních dokladů
– Byli zvoleni zástupci pro konvent
– Vyhodnotila se Noc kostelů a přijala doporučení pro příště
Zítra jsme zváni v 17 hodin na přednášku br. faráře Jiřího Doležala „Kristus a politická moc“, která se koná v kostele sv. Jana Křtitele. Plakátek je na nástěnce.
Ve čtvrtek v 15.00 budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.
Ve čtvrtek 29. června si budeme připomínat 120. výročí slavnostního otevření kostela. V 18 hodin proběhne koncert Hany Medkové a Václava Uhlíře. Mezi jednotlivými skladbami zazní dobové texty z historie sboru. Přijďte, bude to moc pěkné! Plakátky jsou vzadu v kostele, prosíme, vyzvedněte si je a pověste ve vašem domě, pracovišti, …
Pastorační pracovnice má dnes dovolenou, je v Lysé nad Labem na rodinném setkání.
Periodikum Evangelický týdeník Kostnické jiskry bojuje o přežití. Má málo odběratelů. Vydavatelé napsali o své situaci dopis do sborů. Staršovstvo o této situaci jednalo. Objednali jsme výtisky navíc, které jsou k rozebrání. Přečtěte si je, vyzkoušejte, zda byste neměli chuť toto tradiční periodikum odebírat. V novinách je vložen dopis vydavatele o situaci.
Na nástěnce je připraven prázdninový rozpis služeb na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Prosíme, pište se, aby vše bylo zajištěno. Děkujeme moc!
Vítáme ve shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.06.2017 v rubrice Ohlášky.