Ohlášky – 18.5.2014

Čtení: Žalm 98  |  Text: Mt 11,25-30  |  Písně: 549; 98; 215; 472,1-3.6; 702; 618  |  Kazatel: Daniel Ženatý  | Sbírka: 3.501,-  |  Účast: 92/9 dětí/ 2 vodící psi

 

Od pátku se v našem sboru koná setkání zrakově postižených, které pořádá Středisko pro zrakově postižené Diakonie ČCE v Praze. Tato setkání se konají již 20 let, vždy v některém sboru. Vítáme naše hosty, jsme rádi, že jsme jim mohli nabídnout prostor pro setkání. Chce někdo z nich pozdravit?

 

Dnes odpoledne od 14.30 pokračuje vzdělávání presbyterů našeho seniorátu. Dnešní přednáška je na téma „Vyvedení z Egypta, putování pouští; vznik Starého zákona.“ Setkání je otevřeno pro všechny zájemce.

 

Program v týdnu bude jako obvykle.

Kromě pravidelných setkání připomínáme

Biblická hodina na Horním Jelení je v úterý v 17.30

bohoslužby ve čtvrtek v 15.00 na Dubině,

rovněž ve čtvrtek již v 18.30 setkání střední generace – tentokrát na farské zahradě s grilováním a tak vůbec.

 

V pátek se koná noc kostelů, náš kostel bude tento rok otevřen od 20 do 22 hodin o zpěv a čtení písma a další program se postará mládež s bratrem farářem Plecháčkem

 

Příští neděli se v Hradišti u Nasavrk koná Seniorátní setkání generací, na které jste všichni srdečně zváni. Plakátek s programem je rovněž vzadu na nástěnce. V našem sboru nebude nedělní škola, chtěli bychom naší účastí podpořit setkání generací, kde je připraven program pro děti.

 

Setkání starší střední generace se příští neděli konat nebude.

 

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová je na semináři v Bavorsku, vrátí se v úterý.

Farář František Plecháček je dnes ve sboru v Hradci Králové.

 

S vděčností a poděkováním jsme přijali dar na potřeby sboru 8.000 Kč od rodiny při pohřbu bratra Josefa Doležala. Děkujeme

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 18.05.2014 v rubrice Ohlášky.