Ohlášky 18. 4. 2021

18. 4. 2021                                                         Sborová oznámení

Čtení: Ezechiel 34,11-15Sbírka:  
Text:Jan 10,1-11Účast:  
Písně: 660, 23, 539, 510VP:  
Kazatel:Hana Ducho  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Včera oslavil své 92. narozeniny b. f. Jiří Doležal, přejeme mu hodně zdraví, síly a Boží požehnání do dalších let.

Dnes od 10:15 se koná online káva se staršovstvem, odkaz jsme posílali emailem, kdo byste se chtěli zúčastnit a email jste nedostali, kontaktujte sborovou asistentku.  Na programu je krátké sdílení, nahlédnutí do finanční situace a hospodaření našeho sboru, představní záměru staršovstva s domem v Hronovické ulici. Všichni jste srdečně zváni

V týdnu se konají tato online setkání:

  • Ve čtvrtek od 18 hodin biblická hodina s b.f. Jiřím Doležalem
  • V pátek od 15 hodin Réva

Připravujeme letní stanový tábor pro děti od 1. do 10. 8. v Horních Dubenkách. Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let. Děti můžete přihlašovat na papír vzadu v kostele nebo u sborové asistentky. Věříme, že se nám tábor podaří uskutečnit.

Koncem tohoto roku bude vydán nový evangelický zpěvník, který si nyní můžete předobjednat za zvýhodněnou cenu 490 Kč a varhanní chorálník obsahující doprovody ke všem písním za 400 Kč. Kdo byste měli zájem o zpěvník nebo chorálník, napište se vzadu v kostele na papír nebo kontaktujte sborovou asistentku.

Spolek evangelických kazatelů pořádá otevřenou online panelovou diskuzi s kandidáty na členy do nové synodní rady. Ta má být zvolena na synodu ČCE v květnu tohoto roku. Diskuze se koná zítra 19. 4. od 19 hodin na odkaze, který najdete na stránkách Spolku evangelických kazatelů. Odkaz zveřejníme i na našich stránkách a zašleme mailem. Diskuze se mohou účastnit duchovní i laici.

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva: hodnotili jsme výměnu oken na faře a opravu střechy v Horním Jelení, plánovali další úpravy v našich prostorách; otevřeli jsme debatu o vydávání a podobě sborového listu.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.04.2021 v rubrice Ohlášky.