Ohlášky 18. 3. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Petr Šilar

Děkujeme bratru Petru Šilarovi za službu při dnešních bohoslužbách.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme ve středu setkání maminek s dětmi na faře od 9:30 a schůzi staršovstva od 18:00 hodin.

Ve čtvrtek od 15:00 hodin proběhnou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

V pátek 23. března se vypraví třicátníci na návštěvu do Bukovky, kde si užijí program s tamějšími třicátníky pod vedením bratra faráře Františka Plecháčka. Zájemci o odvoz ať se hlásí Pavlíně Junové.

V sobotu 24. března od 10:00 hodin se koná na faře jarní seminář historické společnosti VERITAS k letošnímu 100. výročí vzniku Československa, na téma „Ivan Dérer – právník, politik a publicista“. Tento muž byl jedním z autorů a signatářů Martinské deklarace, byl stoupencem T. G. Masaryka a zastáncem ideje čechoslovakismu. Přednáší historik a archivář Mgr. Martin Fajmon. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Pastorační pracovnice má dovolenou, služba v kanceláři je však zajištěna. Předplatné za časopisy, prosíme, plaťte pokud možno v neděli 25. března nebo převodem na sborový účet.

Příští neděli 25. března přecházíme na letní čas, je potřeba posunout si ručičky hodinek o hodinu vpřed, jinak přijdete pouze na čaj po bohoslužbách.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.03.2018 v rubrice Ohlášky.