Ohlášky – 18.3.2012

Čtení: Jan 12,20-26  |  Text: Fp 1,15-20  |  Písně: 308; 42; 324; 404; 631; 623  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.718,-  |  Účast: 81/3

Shromáždění v týdnu se budou konat jako obvykle.

 

Kromě obvyklých shromáždění jsme zváni:

 

Ve čtvrtek v 15.00 na bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Kázáním poslouží bratr farář Jiří Doležal.

 

V sobotu v 9.30 hod. se na faře uskuteční seminář Historické společnosti Veritas. Doc. Melmuková bude mít přednášku o evangelických modlitebnách a kostelech v Evropě. Přednáška bude doplněna promítáním obrazů. Všichni jsme zváni.

 

Na příští neděli 25. března po bohoslužbách se bude konat výroční sborové shromáždění. Obdrželi jste sborový dopis, ve kterém jsou zprávy o životě sboru v minulém roce.

 

Finanční zprávu za rok 2011 a rozpočet na rok 2012 si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Rovněž je k dispozici k nahlédnutí seznam hlasovných členů sboru.

 

Rovněž příští neděli večer v 19.30 se na faře sejde střední generace.

 

Příští neděli přecházíme ze zimního času na letní, je třeba posunout čas o hodinu dopředu.

 

Stále je možné se přihlásit na zájezd do českých bratrských sborů v Berlíně, který se bude konat 16. a 17. června. Zájemci se mohou zapsat na nástěnce.

 

Od zítřka bude sborová kancelář fungovat již na faře. Děkujeme všem, kteří pomáhali s přestěhováním věcí. Sborová sestra a Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová bude v kanceláři přítomna v obvyklých úředních hodinách.

 

V úterý které je před námi bude kancelář uzavřena, Pavla Queisnerová bude na na semináři pro pastrorační pracovníky v Praze.

 

Zpěváci se po bohoslužbách sejdou na faře u harmonia k nácviku písní na Setkání pěveckých sborů, které se uskuteční v neděli 13. května odpoledne v našem kostele.

 

Vyřizujeme pozdravy od sester Rychetských. Janě Rychetské se daří lépe, v příštím týdnu se přestěhuje do Domova pro seniory u Kostelíčka, tam ji můžeme navštívit.

 

Dnes je třetí neděle v měsíci, na faře můžeme opět nakoupit fair trade kávu, čaj, čokoládu.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty, a zveme všechny k rozhovoru ke kávě a čaji na faru a na farskou zahradu.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 18.03.2012 v rubrice Ohlášky.