Ohlášky 18. 2. 2018

Čtení: 2. Sam 12, 1-10 Sbírka:
Text: Účast:
Písně: 634; 65; 673; 688; VP 308; 397; 635; 510
Kazatel: Daniel Matějka

Děkujeme bratru faráři Danielu Matějkovi z Moravče za jeho dnešní službu.

Dnešní sbírka je celocírkevní, určená na tisk a jinou publikační činnost naší církve. Sbírka je určena mmj. na úhradu nákladů zvláštní přílohy ČB, honorářů externích spolupracovníků, podporuje vydávání sbírky kázání, katechetických pomůcek pro děti a volných autorských tisků. Děkujeme, že tuto sbírku podpoříte.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– ve středu v 9.30 setkání maminek s dětmi,

– ve čtvrtek v 15.30 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Ve středu se sešlo staršovstvo. Vedle běžných provozních záležitostí jsme projednali přípravu sborového shromáždění a začínáme se věnovat oslavám výročí 100 let naší církve v Pardubicích, při kterých jsme se zavázali pomoci s organizací. Rámcově jsme otevřeli témata, která chceme zadat strategické komisi k rozpracování a dohodli k tomu mimořádnou schůzi staršovstva.

4. března 2018 vás všechny zveme na Výroční sborové shromáždění, které se bude konat v rámci bohoslužeb a bude letos shromážděním volebním. Budeme volit za farářku našeho sboru sestru Hanu Ducho, která nastoupí do služby od září. Ve čtvrtek jsme dostali souhlasné stanovisko synodní rady a bude vydán pokyn k volbě. Sborové shromáždění bude společné pro celý sbor včetně kazatelské stanice Horní Jelení. Vzadu v kostele jsou k vyzvednutí finanční zpráva za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018 a ke kontrole seznam hlasovných členů našeho sboru.

Je připraven k roznesení sborový dopis. Prosíme Vás, kdo dopis roznášíte, abyste si jej vyzvedli a rozdali ve svém obvodu. Mockrát děkujeme všem, kdo jej roznášíte, ale zejména těm, kdo jej dva měsíce připravovali.

Vyzvedněte si potvrzení pro daňové přiznání za rok 2017. U pastorační pracovnice je možno uhradit předplatné za časopisy na rok 2018.

Přišlo nám osobní oznámení na příští neděli k oslavě 90. narozenin sestry Tefrové:

„Milé sestry a milí bratří,

u příležitosti 90. narozenin naší maminky a babičky, sestry Marty Tefrové, vás všechny srdečně zveme na besedu s pohoštěním, která se bude konat příští neděli, tj. 25. února ve sborové místnosti na faře, kam se přesuneme hned po bohoslužbách a společném fotografování v kostele. Moc se těšíme, že se spolu s vámi při této radostné události sejdeme!

Vaši Tefrovi a Kunkeovi“

A v tuto neděli, 25. 2., se po skončení bohoslužeb a posezení u kávy a čaje vypraví třicátníci společně na oběd a na procházku po městě.

V pátek 2. března 2018 od 16 hodin se na faře římsko-katolické církve v Pardubicích v Kostelní ulici uskuteční Ekumenické setkání světového dne modliteb. Program setkání připravily ženy ze Surinamu. Hlavní téma bohoslužebného setkání je „Všechno Boží stvoření je velmi dobré”. Všichni jsou srdečně zváni. Za náš sbor setkání připravuje sestra Naděje Mandysová.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.02.2018 v rubrice Ohlášky.