Ohlášky 18.12.2016

_DSC6990

Čtení: Mat 1,18-23  | Text: Mat 2,1-6  | Písně: 294; 168; 654; 306; 305; ; 685  | Kazatel: Michal Branda | Sbírka:  4 408,- Kč  | Účast:

Děkujeme bratru Michalu Brandovi za službu při bohoslužbách a všem účinkujícím ve vánoční hře.
Zvláště děkujeme Pavlíně Junové, která hru napsala a nastudovala se všemi herci.
Děkujeme bratru Kosteleckému za dodání a přivezení stromu, Ireně Kabelové za upečení perníčků, mládeži za ustrojení stromu, maminkám za zabalení dárků a vám všem kdo jste přispěli do sbírky
Účinkující dostávají keramickou misku s motivem míče, kterou vyrobila Martina Svíbová z Telecího a bonbony

Po skončení bohoslužeb bude mít generální zkoušku příležitostný pěvecký sbor. Prosíme zpěváky a hudebníky, aby zůstali v kostele.

Dnes máte poslední příležitost nakoupit si dárky na vánočním bazaru. Výrobky se prodávají za poloviční cenu.
Výtěžek bazaru je určen na pomoc Středisku pro zrakově postižené Diakonie ČCE v Praze.

Bohoslužby ve vánočním období se budou konat takto:

– ve čtvrtek 22. 12. v 15.00 hod. bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Domově pro seniory u Kostelíčka na Dubině.
Po bohoslužbách bude tradiční posezení na terase s pohoštěním. Prosíme sestry o donesení pečiva. Děkujeme všem vám, kteří do domovů pro seniory přicházíte, navštěvujete ty, kteří tam přebývají a pomáháte je dovézt na bohoslužby.

-na Štědrý den začínají bohoslužby v 16 hodin.
– na Boží hod budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9 hodin v Pardubicích a ve 13.30
v Horním Jelení. Sbírka je celocírkevní a je určena na podporu bohoslovců a vikariátu.
– na 2. svátek vánoční 26. 12. budou bohoslužby v kostele v 9 hodin.

Můžete si zakoupit Evangelický kalendář  a  příručku Na každý den na rok 2017 za 90 Kč, , nástěnný kalendář a Hesla Jednoty bratrské na rok 2017 za. 50 Kč.
Prodávat bude Táňa Kusteinová vpředu v kostele.….

Jsme rádi, že se podařilo shromáždit na 180 vánočních balíčků. S balíčky nám pomohli bratři a sestry z Křesťanského společenství, z Církve adventistů sedmého dne, z Římskokatolické církve, ze sboru ve Vysokém Mýtě, z Heřmanova Městce i z Bukovky.
Balíčky se budou předávat do azylových domů a domu na půli cesty v úterý 20. prosince, do nízkoprahového denního centra ve středu 21. prosince. Tam bude i vánoční pobožnost, kterou bude mít bratr farář František Plecháček.  Ve středu se bude vařit a rozdávat také další polévka.
Všem, kteří se k této akci přidáváte, děkujeme.

Od nového roku budeme potřebovat nového pracovníka na úklid našich sborových prostor.
Kdybyste věděli o někom, kdo by mohl tuto práci vykonávat, sdělte to s. kurátorce.  Je to činnost na dohodu o provedení práce v rozsahu přibližně 6 hodin týdně.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru, na adventní bazar, na kávu, čaj a rozhovor  …

Tento příspěvek napsal/a dne 18.12.2016 v rubrice Ohlášky.