Ohlášky – 18.12.2011

Čtení: Iz 11,1-5  |  Text: Jan 3,16  |  Písně: 161; 98; 262; 618; 274; 636  |  Kazatel: Daniel Ženatý; vánoční slavnost Pavlína Šíblová  |  Sbírka: 3.847,-  |  Účast: 112/10

 

 

Děkujeme všem, kdo vánoční slavnost připravili. Pavlíně Šíblové za to, že hru napsala a připravila, všem kdo v ní hráli, manželům Kosteleckým za vánoční strom, Ireně Kabelové za upečení perníčků na stromek, mládeži za ustrojení stromu a Pavle Queisnerové za přípravu dárků. A všem vám za dary, kterými jste k této chvíli přispěli.

 

Po bohoslužbách se na faře u harmonia sejdou zpěváci a hudebníci na nácvik vánoční písně.

 

Dnes je poslední možnost nakoupit na vánočním bazaru. Proto je na všechno zboží sleva 50%, sleva bude odečtena u pokladny. Přijďte, nakupte, podpořte sbírku na stavební fond!

 

Shromáždění v týdnu se příští týden konat nebudou, kromě mládeže, která se sejde již ve čtvrtek v 17.00

 

V minulém týdnu jsme s díky obdrželi dary na SF ve výši 1.000,- ,- Kč Všem dárcům děkujeme.

 

Děkujeme za vánoční balíčky do věznice. Kdo ještě chce balíček přinést, může v úterý a ve středu od 8 do 11 hodin do farní kanceláře.

 

Do zítřejšího rána ovšem potřebujeme znát celkový počet balíčků, aby bylo jasné kolik vězňů balíček dostane. To číslo je pro vedení věznice důležité. Proto prosíme vás, kdo ještě chcete balíček přinést, řekněte to dnes bratru faráři, aby s vašimi balíčky počítal.

 

Předávat odsouzeným se budou balíčky na Štědrý den ráno. Ještě jeden až dva lidé se předávání mohou účastnit. Kdo byste chtěl, prosíme také to povězte bratru faráři.

 

Při vánoční bohoslužbách ve věznici bude sloužit bratr farář Ženatý 23.12. odpoledne spolu s těmi z vás, kdo jste se přihlásili.

 

Vánoční bohoslužby v našem sboru budou takto:

Na Štědrý den v 16 hodin; na Boží hod vánoční v 9 hodin s vysluhováním večeře Páně; a na Štěpána v 9. hodin.

Sbírka na Boží hod vánoční je celocírkevní a je určena pro vzdělávání bohoslovců naší církve a podporu vikariátu.

 

V červenci příštího roku připravujeme letní tábor na Vysočině. Vzadu na skle je papír, napište se tam vy, kdo byste na tábor chtěli jet – děti, vedoucí, kuchaři a další.

 

Vpředu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář, příručku Na každý den a nástěnný kalendář na rok 2012; vzadu v kostele pak knihu rozhovorů Jiřiny Šiklové a také novou knížku našeho bratra faráře Daniele Ženatého, a mnohé další knihy.

 

Vítáme v našem kostele všechny hosty a zveme na bazar, kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.12.2011 v rubrice Ohlášky.