Ohlášky 18. 11. 2018

Čtení: 1 Sam 1,1-15 Sbírka:  
Text: 1 Sam 1,18 Účast:  
Písně: 150,1; 4432, 681, 627, 684, 636    
Kazatel: Hana Ducho    

Dnešní sbírka je celocírkevní, na Jubilejní toleranční dar. Z tohoto fondu si mohou sbory půjčovat peníze na stavební akce. Sbírka z minulé neděle určená na pokrytí nákladů spojených s oslavou 100 let církve činila 2605 Kč. Sbírka na pomoc postiženým v Indonésii činí 2237 Kč. Děkujeme za všechny dary

Včera se konala podzimní brigáda – hrabalo se listí, uklízel se sklep, nářaďovna, půda kostela, čistily se gajgry, vyvezl se nepořádek i vylepšily prostory pro výuku nedělní školy. Děkujeme všem brigádníkům i hospodářské komisi za organizaci a vedení.

Ve středu se konala schůze staršovstva. Zde jsou stručné informace:

  1. listopadu se ve staršovstvu konala kolektivní supervize, kterou vedl Pavel Ruml.

Akce byla vyhodnocena jako velmi prospěšná a další setkání je plánováno na 12. prosince

Staršovstvo obdrželo podnět vyřešit dopravu na biblické hodiny pro ty, kterým cestování zejména v zimních dnech činí potíže.

Převážil názor věc vyřešit svépomocí. Budou osloveni účastníci-řidiči, případně bude možno telefonicky či jinak požádat o dopravu.

Obsáhle byl diskutován návrh jednoho člena staršovstva uspořádat další biblická setkávání pro děti a rodiče.

Konkrétně zřídit novou skupinu výuky náboženství pro děti a další skupinu pro modlitby se zpěvy z Taizé. V obou případech je navrhováno

vytvořit nový tým a přibrat ke spolupráci kazatele mimo náš sbor.

Staršovstvo shledalo, že další paralelní výuka náboženství pro děti by přinesla velké zatížení a rizika pro jednotu sboru. Při závěrečném hlasování tento návrh proto zamítlo. Dále však je nutné o práci s dětmi ve sboru aktivně hovořit a vyhledávat nové možnosti práce.

Námět modliteb a zpěv z Taizé byl naopak schválen.

Velkou část jednání zabraly přípravy Adventu a Vánoc. Všechny akce budou včas oznamovány obvyklým způsobem.

Staršovstvo zamýšlí ve dnech 15.-17. března uskutečnit výjezdní zasedání ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem.

V týdnu se budou konat kromě obvyklých tato shromáždění:

  • ve středu setkání maminek s dětmi v 9.30
  • ve čtvrtek
  • v 15 hodin bohoslužby v Domově u Kostelíčka
  • v 18 hodin biblická hodina

Příští neděli po bohoslužbách se začíná zkoušet divadlo na vánoční slavnost. Prosíme všechny herce a herečky, aby se zkouškou počítali.

Sestry Bára Kučerová, Hanka Dobešová a Zuzka Capoušková pořádají výměnný bazar oblečení SWAP. A takto zní pozvánka:

Třeba si občas říkáte „Chtělo by to něco nového na sebe…“ nebo „Svoje nepoužívané nebo okoukané oblečení s chutí pošlu dál…“ Pokud je tomu tak, srdečně vás zveme na VÝMĚNU OBLEČENÍ NA FAŘE neboli SWAP. Akce se uskuteční 27. 11. 2018 od 18 do 20 hodin ve sborové místnosti. Přijďte si vybrat, vyzkoušet a zdarma odnést něco pěkného. Přijďte se podělit o to, co vám doma už dlouho jen leží, avšak druhým ještě dobře poslouží. Darování oblečení není podmínkou. Dejte si s námi kávu, čaj i něco na zub. Využijte dlouhý podzimní podvečer smysluplně. Vstupné 20 Kč bude využito na pokrytí energií a jako příspěvek na fungování sboru. Těšíme se!

Dále se můžete zapojit do akce Krabice od bot – je to sbírka vánočních dárků pro znevýhodněné děti, organizovaná Diakonií ČCE. U nás ve sboru ji koordinuje Lenka Španihelová. Sběrné místo je v Ekocentru Paleta ve Štolbově ulici, otevřeno denně od 14 do 21 hodin. Na krabici s dárky, prosím, označte věk dítěte, a zda je dárek vhodný pro chlapce či pro dívku. Sbírka proběhne v termínu od 26. 11. do 9. 12. Díky všem za zapojení do sbírky.

Rukodělný kruh bude pořádat i letos v adventu Dobročinný bazar, který se bude konat 1. adventní neděli 2. prosince. Přispějte podle svých možností a darujte do bazaru různé rukodělné výrobky nebo pečivo, cukroví, perníčky, vánočky, … nebo zpracované plody ze zahrad – med, marmelády, křížaly, ořechy, domácí nudle, šťávy, zavařené ovoce apod. Výrobky můžete již donášet, buď v neděli do kostela, nebo v týdnu do sborové kanceláře. Výtěžek bazaru je určen na kmotrovství – končícího u našich kmotřenců Maxima a Dáši na Ukrajině. A Tomáše Zbořila. Děkujeme za vaše dary a také za ochotu nakupovat.

I letos bychom rádi pokračovali v tradici vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Tyto balíčky připravujeme ve spolupráci s ostatními sbory v ekumeně i s okolními sbory našeho seniorátu. V loňském roce se podařilo shromáždit 237 balíčků, které udělaly obdarovaným radost. Byly rozděleny do pěti zařízení. Vzadu v kostele si vyzvedněte letáček s informacemi. Prosíme, abyste se napsali na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků připravíte. Děkujeme.

V prosinci se budou také opět vařit polévky pro bezdomovce. Vaří se cca 30 l polévky, vždy ve čtvrtek ráno od 7 hodin. Leták je na nástěnce. Pomocníci ať se hlásí u Pavla Capouška. Uvítáme i finanční příspěvky na vaření polévek.

Do konce listopadu můžete objednávat výrobky z Rolničky, plakátek je na nástěnce.

Je možné objednat kávu, čaj z Fair Trade. Na nástěnce je vyvěšen soupis a pár kusů je k rozebrání pro ty, kdo nemají PC.

Adventní sborový dopis pro členy sboru je připraven k roznesení. Prosíme, vyzvedněte si jej vzadu v kostele. Děkujeme moc za jeho roznesení.

Víte-li o někom, kdo se nemůže z nějakého důvodu dostat do kostela a má zájem o VP v domácnosti, kontaktujte sestru farářku.

Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.11.2018 v rubrice Ohlášky.