Ohlášky – 18.11.2012

Čtení: Mat 25,31-46  |  Text: Mat 25,40  |  Písně: 72 356 442 477 4-6 360 1, 3  |  Kazatel: Jiří Doležal  |  Sbírka: 2.736,-  |  Účast: 105/5

Děkuji bratru faráři Jiřímu Doležalovi za jeho službu slovem při dnešních bohoslužbách.

 

Příští neděli vykonáme sbírku na Jubilejní toleranční dar. Z této sbírky jsou poskytovány sborům bezúročné půjčky na stavební úpravy a rekonstrukce budov. V loňském roce činila tato sbírka 455 457,– Kč. Náš sbor letos obdržel bezúročnou půjčku z Jeronymovy jednoty ve výši 300 000 Kč na 5 let.

 

Po několik let konáme v této době sbírku na podporu práce ve sboru v Lozicích. Dnes a příští neděli můžete svoje dary odevzdávat do pokladničky ve tvaru domečku vzadu v kostele.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle, kromě nich připomínáme:

V úterý v 17:00 biblickou hodinu v Horním Jelení.

Ve čtvrtek v  15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině.

V pátek a v sobotu bude mít na naší faře svoje setkání celocírkevní odbor mládeže.

 

V pátek jsme zváni do Heřmanova Městce na přednášku – Obchod s lidmi – to se u nás nemůže stát!? Bližší informace na nástěnce.

 

V neděli za týden se bude konat v Chrudimi v 14.30 další přednáška vzdělávacího cyklu pro laiky – s názvem Církev a etická odpovědnost – etika v evangelické perspektivě. Přednášet bude doc. Jindřich Halama, děkan Evangelické teologické fakulty.

 

Chceme vytvořit skupinu těch, kdo budou sloužit při bohoslužbách četbou Písma nebo ohlášek. Prosíme vás, kdo chcete takto sloužit, přijďte příští čtvrtek 29. listopadu v 18.15 sem do kostela. Pozvání platí všem, ať jste dosud četli nebo nečetli, ať jste mladí nebo starší, ať jste presbytery nebo nejste. Příští čtvrtek v 18.15

 

V neděli za 14 dní bude první adventní neděle.

Bohoslužby budou pro děti a dospělé a bude vysluhována večeře Páně.

 

Odpoledne v 1 adventní neděli bude v našem kostele koncert skupiny Let´s Go. Je to bývalá skupina Geschem, zpívá bez hudebního doprovodu Americké spirituály. Tedy – za 14 dní v 17 hodin. Vzadu je několik pozvánek na žlutém papíře, můžete je vzít a dát v známost.

 

Rukodělný kruh chystá adventní bazar, který bude každou adventní neděli, vždy po bohoslužbách v sále na faře. Prosíme, pamatujte na to, aby bylo co nabízet. Rukodělné výrobky či produkty můžete nosit kdykoli na faru.

 

Po bohoslužbách si můžete koupit vpředu v kostele příručku Na každý den a Evangelický kalendář a také nástěnný kalendář na rok 2013. Příručky stojí 90,- nástěnný kalendář 50,- . V kalendáři je na měsíc říjen fotografie našeho sboru. S koupí nástěnného kalendáře neváhejte. Kalendáře už nejsou k sehnání.

V letošním roce se podařilo připravit příručku Na každý den společným úsilím několika církví sdružených ve společenství protestantských církví v České republice.

 

V nemocnici na úrazové chirurgii je sestra Božena Jelínková. Ve čtvrtek ne vlastní vinou upadla, dostala se do nemocnice, nemá nic zlomeného. Za návštěvu bude ráda.

 

Dnešní neděli si chceme s bratrem farářem Doležalem a jeho manželkou Mirjam připomenout 60. let služby bratra faráře v církvi. V pondělí 17. listopadu 1952 nastoupil bratr farář jako vikář do našeho sboru. Deset let sloužil jako vikář vedle bratra faráře Josefa Smolíka. Po odchodu faráře Smolíka na fakultu byl zvolen v květnu 1962 farářem našeho sboru, kde sloužil do června 1983.

Patnáct minut po skončení bohoslužeb začne zde v kostele beseda s bratrem farářem Doležalem, také promítneme starší fotografie. Káva a čaj budou nabízeny zde v kostele.

 

předám slovo br. faráři Ženatému

k 60 výročí služby br. faráře Doležala připravil dárek. Pro bratra faráře, pro nás a pro mnoho a mnoho dalších. Knížku s názvem – Modlitby – šedesát modliteb, šedesát let služby církvi.

Základem jsou modlitby, které psal bratr farář pro webové stránky našeho sboru. Do elektronické podoby je přepisuje Hana Capoušková. Krásnou kresbu našeho kalicha vytvořil na titulní stránku Martin Víšek, autorem fotografie bratra faráře je Pavel Capoušek, grafickou úpravu a sazbu udělala Renata Brtnická, redakci a přípravu k tisku udělala Daniela Ženatá a Daniel Ženatý.

Kniha je krásná!

Můžete si ji hned po bohoslužbách koupit, stojí 100 Kč. Výtisků máme dostatek, nabízejte známým. Dáme informaci o knize i do církevního tisku a ostatním církvím v Pardubicích.

 

Pro bratra faráře máme dárek. Když 60 let služby a 60 modliteb, tak také 60 knížek. Prosím českou poštu…

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 18.11.2012 v rubrice Ohlášky.