Ohlášky – 18.10.2015

Čtení: Ž 78,1-8  |  Text: Mk 10,13-16  |  Písně: 177, 166, 671, 667, Ž 62-sbor, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 3648,-  |  Učast:

 

Sbírka minulou neděli na Jubilejní toleranční dar vynesla v našem sboru 4.453 Kč a sbírka na fond humanitární a charitativní pomoci vynesla 5269 Kč. Za dary děkujeme.

 

Dnešní chrámová sbírka je určena na podporu našich kmotřenců na Ukrajině – Maxima a Dáši Havrotových z Veselinivky. Potřebujeme opět shromáždit 12 000 Kč, abychom jej našim kmotřencům mohli v létě předat. Prosíme, pokud můžete, pamatujte na tuto službu.

 

Dnes odpoledne od 15 hod se v pražském sboru ve Střešovicích koná ordinace vikářů a jáhnů. Spolu s dalšími bude také ordinován bratr Michal Branda z našeho sboru.

 

V příštím týdnu budeme mít obvyklá setkání, kromě nich připomínáme:

Ve středu v 9.30 se sejdou na faře maminky s dětmi.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. Setkání třicátníků je mimořádně posunuto na příští týden.

Ve sboru v Opatovicích se od pátku 23. října do neděle 25. října koná seniorátní setkání mládeže na téma „Guru Ježíš“. Mládež se tedy v pátek v Pardubicích nesejde.

 

Příští neděle je neděle křestní, pokřtěna bude Adélka Svobodová z Pardubic.

 

Příští neděli jsme zváni v 15.00 do Čáslavi na instalaci sestry farářky Drahomíry Duškové Havlíčkové.

Příští neděli v 19.30 se sejde střední generace.

 

Bratr farář Ženatý se stane od 23. listopadu synodním seniorem, přestane tedy být farářem našeho sboru. Řešíme personální obsazení sboru v dalších letech. Vzadu na nástěnce je výsledek ankety, která proběhla během sborového dne.

 

Na nástěnce je také nabídkový plakát z Diakonie Rolnička s objednávkovým listem. Zájemci, pište se.

 

Příští neděli se mění čas, je potřeba ráno posunout ručičky zpět. Jinak budete v kostele o hodinu dřív.

 

Prosíme Vás, zapisujte se na služby prvního čtení, přípravy květin a na vaření kávy a čaje.

 

Vítáme mezi námi hosty, všichni jsme zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2015 v rubrice Ohlášky.