Ohlášky – 18.10.2009, sborový den

Čtení: | Text:| Písně:| Kazatel: Hana Pfannová| Účast:110/5 | Sbírka: 4.133,-

Děkujeme s. far. Pfannové z Mělníka za její službu. Je naším hostem při dnešním sborovém dnu.
Po bohoslužbách v 10.30 bude na faře rozhovor se sestrou farářkou.
Dnes je v našem sboru sborový den. Děkujeme za vše, co se urodilo na polích a v sadech.
Děti z náboženství a konfirmandi připravili s Pavlou Queisnerovou výzdobu a společně upekli chléb. Děkujeme.
Dnešní sbírka je celocírkevní a je na sociální a charitativní práci církve.
Ve 12 hodin je na faře společný oběd. Prosíme ty z vás, kdo byste chtěli obědvat a z nejrůznějších důvodů jste neměli možnost se přihlásit, domluvte se s kuchařkami sestra Táňou Kusteinovou a Pavlou Bělíkovou, ty vědí, kolik čeho je.
Odpolední program začne ve 14:30 v kostele a sestra farářka představí příběhy Židů podle obrazů Marca Chagalla. V 17 hod bude koncert v kostele. Vokální skupina Geshem zazpívá afro-americké spirituály. Pro děti je zajištěno hlídání a program během odpolední přednášky.
Minulou neděli se konalo mimořádné sborové shromáždění, které svým rozhodnutím schválilo sloučení s sboru holického se sborem pardubickým. Pokud tuto změnu schválí konvent a synod, dojde ke sloučení k červenci příštího roku.
Včera se konala brigáda – udělalo se všechna plánovaná práce kromě natírání, které překazil déšť. Práce bylo hodně, děkujeme mnohokrát všem, kdo pracovali. Děkujeme také za jídlo a oběd pro brigádníky.
Ve středu v 15 hodin se sejdou konfimandi a v 16 hodin děti na faře.
Ve čtvrtek jsou bohoslužby v domově seniorů u Kostelíčka, poslouží br. Farář Martin Grombiřík z Bukovky.
Biblická hodina a mládež se konají jako obvykle.
Příští sobotu 25. 10. se v 10 hodin na faře bude konat seminář historické společnosti Veritas. Mgr.Ota Pavlíček z Husitské teologické fakulty bude přednášet na téma „Mistr Jeronym Pražský, život a dílo českého intelektuála pozdního středověku.“ Všichni jste zváni.
Příští neděli v 19.30 se sejde střední generace.
Připomínáme, že příští neděli se mění čas. Posuňte si ručičky správným směrem, tedy o hodinu dopředu.
Ještě dnešní a příští neděli konáme dobrovolnou sbírku na práci s mládeží. Jsme rádi, že smíme mládeži přispívat především na cestné na sjezdy, brigády a další. Vzadu u sluchátek je malý domeček jako pokladnička, tam je možné přispět svým dobrovolným darem.
Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2009 v rubrice Ohlášky.