Ohlášky 17.října 2021

Čtení:Lukáš 6, 39-49Sbírka:
Text: 1.Kor. 3, 9-17Účast:
Písně:150,1, 168, 370, 192, 649VP:
Kazatel: Hana Ducho   

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Včera se uskutečnila brigáda na úklid budovy v Hronovické ulici a mytí oken na faře. Děkujeme Mirkovi Hrachovinovi, Hospodářské komisi, sestrám a všem pilným za dobře odvedenou práci.

Po bohoslužebné části dnešního shromáždění bude zde v kostele připraveno drobné pohoštění, po krátké přestávce pak začne jednací část výročního sborového shromáždění. Prosíme přítomné, aby se zapsali na prezenční archy vzadu v kostele, jestli tak již neučinili.

 V příštím týdnu se konají tato setkáni:

– v úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina, která je z důvodu dovolené sestry farářky posunuta o týden dříve

-od středy se na půdě našeho sboru bude konat dvouletý kurz pro výpomocné kazatele s názvem Theofil. Setkání se konají jednou za měsíc, vedou je Hana Ducho a Michal Branda. Kurz je pouze pro přihlášené.

-ve čtvrtek od 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka; a od 18 hodin biblická hodina na faře.  K této biblické se můžete připojit i online

-v pátek v 15 hodin Réva a v 16:00 Konfirmační příprava

Ve středu 13. října se konala pravidelná schůze staršovstva. Hlavním tématem byla příprava dnešního Výročního sborového shromáždění. Dále jsme zahájili jsme diskuzi o předělání našich webových stránek, rozdělili si úkoly při sborovém dni s Danielem Ženatým (14. 11.). Část schůze jsme věnovali diskusi, jak pečovat o dobré vztahy mezi sebou ve staršovstvu a ve sboru.

Dnes se v kostele u Klimenta v Praze konají slavnostní bohoslužby s ordinací výpomocných kazatelek a kazatelů Českobratrské církve evangelické. Začátek je ve 14: 30. Pozvánka visí na nástěnce.

V sobotu 23.října v 10 hodin se uskuteční na naší faře seminář historické společnosti Veritas. Profesor Martin Holý přednese přednášku na téma: Výchova a vzdělávání protestantské šlechty v 16. a raném 17.století.

V neděli 24.října bude ve sboru v Lanškrouně uveden do funkce David Najbrt, slavnostní instalace se koná ve 14, 30, všichni jsme zváni.

Od listopadu hledáme pracovníka na úklid sborových prostor, fary a kostela. Kdybyste věděli o někom, kdo by měl o tuto práci zájem, sdělte to prosíme sborové asistentce.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2021 v rubrice Ohlášky.