Ohlášky – 17. ledna 2016

Čtení: Dt 32, 11-19  |  Text: Iz 66,10-14  |  Písně: 163, 99, 627, 198, 162, 406  |  Kazatel: Tomáš Vítek  |  Sbírka:2305,-  |  Účast:

Vítáme mezi námi bratra faráře Tomáše Vítka z Hradce Králové a děkujeme mu za jeho službu při dnešních bohoslužbách. František Plecháček je dnes hostem ve sboru v Hradci Králové.

 

Obdrželi jsme oznámení o úmrtí bratra faráře Lubomíra Hány z Ostravy, který zemřel ve věku 93 let.

Vyprošujeme Boží útěchu pro zarmoucené pozůstalé.

 

Odpoledne ve 14.30 bude na faře další přednáška cyklu vzdělávání laiků, tentokrát na téma Bohoslužby a jejich jednotlivé části. Sestra Tabita Landová, která měla přednášet, onemocněla. Zastoupí ji bratr Ladislav Beneš.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se sejdeme k ekumenickým shromážděním – zítra – v kostele sv. Jana Křtitele a ve čtvrtek 21. ledna – v našem kostele, začátek je vždy v 18 hodin. Místo na biblické hodině se ve čtvrtek sejdeme na ekumenických bohoslužbách.

Ve čtvrtek v 15 hod jsou také bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

V úterý 19. ledna od 17 hod bude biblická hodina v Horním Jelení.

Ve středu 20. ledna se v 9.30 sejdou na faře maminky s dětmi.

Setkání dětí a mládeže v týdnu budou jako obvykle.

Příští neděli 24. ledna od 19.30 se koná schůzka střední generace.

Prosíme zpěváky a hudebníky, aby se zdrželi po bohoslužbách v kostele ke zkoušce na vystoupení ve čtvrtek při modlitebním shromáždění.

 

Příspěvky do výročního sborového dopisu je třeba zasílat Pavle Queisnerové do 31. ledna.

 

Staršovstvo se ve čtvrtek sešlo na své pravidelné schůzi. Zhodnotili jsme události a sborovou práci v adventu a ve vánočním období a zabývali jsme se tím, co nás čeká v letošním roce.

Staršovstvo se po dlouhé a složité diskusi rozhodlo shánět do sboru 1. faráře. V nejbližší době oslovíme vhodné kandidáty. Bratr farář František Plecháček bude poté zastávat místo 2. faráře.

Jednali jsme o možnostech získat půjčky na stavbu v Hronovické ulici.

 

Jsme rádi, že se v kostele při bohoslužbách scházejí všechny generace a vážíme si toho, že po dlouhé době přicházejí mladé rodiny s dětmi. Poslední dobou zaznívají hlasy, že děti při bohoslužbách příliš ruší. Protože je důležité, aby se při bohoslužbách všichni cítili dobře a navzájem se respektovali, sejdeme se s rodiči a dohodneme se o fungování v rámci bohoslužeb. Věříme, že se nám podaří najít společnou cestu a řešení příznivé pro všechny.

Obnovujeme také službu na hlídání dětí během kázání, jak to bylo zvykem v minulosti. Na tuto službu, stejně tak na vaření kávy, 1. čtení a přípravu květin se můžete psát vzadu na nástěnce

Krátká schůzka rodičů malých dětí se koná na v místnosti pro děti na faře po bohoslužbách, cca v 10,20 hodin. Pavla Q sdělí pár informací.

 

Vyhlašujeme dobrovolnou sbírku do domečku vzadu v kostele na pomoc našemu mateřskému sboru ve Dvakačovicích s plynofikací fary. Dvakačovické staršovstvo zaslalo dopis, ve kterém se na nás obrací s prosbou o finanční pomoc. Obracejí se na nás jako náš mateřský sbor. Potřebují vybudovat plynovou přípojku v délce cca 25 m a předkládají i rozpočet na částku 56 900 Kč. Staršovstvo tuto žádost projednalo a schválilo. Obracíme se na vás se žádostí o podpoření tohoto projektu. Sbírka bude trvat 2 týdny, je možno přispívat do pokladničky nebo proti dokladu. Sbírka bude dorovnána do výše 15. tis. Děkujeme všem dárcům.

 

V minulém týdnu byly dokončeny opravy ve sborovém domě v Horním Jelení. Byly provedeny nátěry dveří a oken, sborová místnost a chodba byly vymalovány, položen koberec, nainstalováno umyvadlo, opravena elektroinstalace. Sborovou místnost je třeba uvést do provozu.

Hospodářská komise vyhlašuje na sobotu 23. ledna brigádu do Horního Jelení – prosíme ochotné muže, aby se přihlásili u Pavla Queisnera.

 

Na nástěnce se piště zájemci o potvrzení darů pro roční zúčtování.

 

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 17.01.2016 v rubrice Ohlášky.