Ohlášky 17. 9. 2017

Čtení: Sbírka: 3.012
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Ladislav Beneš

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení.

Celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na křesťanskou službu činila 2.650 Kč. Děkujeme.
Dnešní sbírka je určena katolické farnosti. Jsme rádi, že tu můžeme mít bohoslužby. Neplatíme tu žádný nájem, proto sbírka, kterou vykonáme po dnešním shromáždění, bude jako poděkování za možnost zde být. Prosíme, vyjádřete dík vhodným obnosem. Děkujeme.
Sbírka příští neděli bude určena na seniorátní fond solidarity, pro sbory v seniorátu, které mají problémy s platbou personálního fondu.
Ve středu 13. září se sešlo k řádné schůzi staršovstvo. Hodnotily se uplynulé letní akce, věnovali jsme se jednotlivým oblastem sborového života, organizaci chodu sboru na období, kdy bude pastorační pracovnice na praxi v Německu. Projednávali jsme návrhy změn v církevním zřízení, které vydala Synodní rada.
5. listopadu bude sloužit při bohoslužbách pro děti i dospělé farářka Hana Ducho a bude představena sboru jako kandidátka na farářku našeho sboru.
V týdnu se budou konat tato shromáždění:
• Ve středu maminky s dětmi v 9,30, v 15,15 biblická hodina pro děti.
• Ve čtvrtek v 15.30 bohoslužby v domově pro seniory na Dubině.
• V 18 hodin biblická hodina.
Bohoslužby příští neděli se budou konat opět zde.
Malování se protáhlo, stěny se škrabou. Malířská firma odejede z kostela po malování v pátek 22. září. Úklid kostela po malování – mytí lavic, kruchty, futer, oken, kazatelny, podlah začne v sobotu 23. září v 9 hodin, prostředky na úklid vlastní s sebou. Úklid bude pokračovat stěhováním lavic, montováním osvětlení, ozvučení i v další dny, tedy v pondělí, úterý a středu. Ve čtvrtek je státní svátek, chtěli bychom mít do té doby vše hotové.
Na montážní práce se, prosíme, hlaste u Vlastimila Janoucha. Děkujeme.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.09.2017 v rubrice Ohlášky.