Ohlášky – 17.7.2011

Čtení: L 15,1-10  |  Text: Žalm 4,2  |  Písně: 161; 99; 207; 667; 689; 485  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka:1.992,-  |  Účast:67/2

 

Děkujeme bratru faráři Martinu Kocandovi za jeho službu Slovem při našich bohoslužbách.

 

V pátek se v našem kostel konal pohřeb sestry Miloslavy Kačerové z Dražkova, která zemřela ve věku 86 let.

 

Dnes začíná týdenní letní pobyt dětí našeho sboru a jiných sborů ve Veslí u Jimramova. Tábor vede bratr Tomáš Plch. Kromě něj se tábora účastní mnozí členové našeho sboru jako vedoucí, kuchařky, lékař a farář. Děkujeme jim.

 

Dnes probíhají v rekreačním středisku naší církve v Chotěboři oslavy 40. let od otevření tohoto střediska. Dopoledne při bohoslužbách kázal br. synodní senior Joel Ruml, odpolední program začíná v 14 hodin. Bratr Jaroslav Vetter bude vyprávět o začátcích střediska a představí svůj soubor vzpomínek, který k této příležitosti vydal.

 

Příští neděli zde bude kázat bratr farář Jiří Doležal.

 

První neděli v červenci jsme vykonali sbírku na SF, v Pardubicích činila 2.060,-v Holicích 60,- a v H. Jelení 230,-. Všem dárcům děkujeme.

 

Na SF jsme dosud vybrali částku 578.558,-

Vzali jsme si také půjčku, kterou musíme co nejdříve, nejpozději však do deseti let vrátit. Ke splácení máme k dnešnímu dni 1.465.800,-

 

Práce na faře pokračují- natírají se okna, je obložena kuchyň, koupelna se obkládá. V bytě pro druhého faráře bylo provedeno odvlhčení bytu formou podřezání.

 

Po dobu prázdnin je kancelář otevřena ve středu

 

I během prázdnin se konají 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 15 hodin, bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Příští bohoslužby budou 28.7. a poslouží při nich br. farář Ženatý.

 

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor po bohoslužbách. Protože je 3. neděle v měsíci, budeme zde v kostele, aby s námi mohli být i méně pohybliví a budeme mít možnost nakoupit FAIR TRADE kávu, čaj, kakao a čokoládu vpředu v kostele.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 17.07.2011 v rubrice Ohlášky.